Lạng Sơn: Hàng loạt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở

Chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, nhiều hộ nghèo có nhà ở khang trang, giúp nhiều hộ có thêm động lực để phát triển sản xuất, tăng thu nhập có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 của Chính phủ.

Cụ thể, liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, đến hết năm 2019 tỉnh Lạng Sơn đã được cấp kinh phí 20.457 triệu đồng để hỗ trợ cho 29.442 hộ nghèo và hộ chính sách.

Đồng thời, tổ chức tiếp nhận và cấp phát kịp thời 217,86 tấn gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thiếu đói giáp hạt cho 5.828 hộ với 21.417 nhân khẩu đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Lạng Sơn: Hàng loạt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở
Hàng loạt hộ nghèo ở Lạng Sơn được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở. (Ảnh minh họa)

Toàn tỉnh đã tập trung triển khai đầy đủ 16 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng số tiền cho vay đạt 922,3 tỷ đồng, cho vay 21.810 lượt hộ, trong đó có 4.641 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng là 2.870 tỷ đồng, tăng 148,3 tỷ đồng so với năm 2018 (tỷ lệ tăng trưởng 5,5%). Trong đó, cho vay theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được 4.641 lượt hộ nghèo với doanh số cho vay là 244 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo đến thời điểm báo cáo đạt 894,5 tỷ đồng, tổng số hộ nghèo dư nợ 21.278 hộ.

Cho vay học sinh, sinh viên 194 hộ với doanh số cho vay 2,4 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay học sinh sinh viên đến thời điểm báo cáo 27,3 tỷ đồng. Cho vay đối tượng thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho vay hộ cận nghèo được 2.589 hộ, doanh số 138,9 tỷ đồng, tổng dư nợ 409 tỷ đồng; cho vay vốn sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn được 228 tỷ đồng với tổng số 5.033 hộ.

Chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, tăng số học sinh sinh viên đến lớp tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; nhiều gia đình xây dựng được công trình nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều hộ nghèo có nhà ở khang trang, giúp nhiều hộ có thêm động lực để phát triển sản xuất, tăng thu nhập có điều kiện thoát nghèo bền vững, giảm tín dụng đen trên địa bàn.

 

Hỗ trợ nhiều nhà ở, chính sách y tế cho người nghèo

Toàn tỉnh Lạng Sơn đã cấp được 429.018 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số (DTTS) với tổng kinh phí 332.167 triệu đồng (trong đó 13.520 thẻ hộ nghèo, 5.383 thẻ hộ cận nghèo, 410.115 thẻ người dân tộc thiểu số). Chính sách hỗ trợ y tế đã góp phần giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp người nghèo tiếp cận được dịch vụ công về khám chữa bệnh của nhà nước, nâng cao sức khỏe nhân dân góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo.

Liên đến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, năm 2019 tỉnh Lạng Sơn được phân bổ nguồn vốn vay là 10 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 400 hộ nghèo; ngoài ra hỗ trợ xây dựng được 48 nhà Đại đoàn kết, kinh phí 1.191,2 triệu đồng; sửa chữa 11 nhà, kinh phí 94 triệu đồng từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” các cấp.

Ngoài ra, trong năm tỉnh đã trợ giúp pháp lý cho 271 lượt người (28 người nghèo, 243 người DTTS); tổ chức được 33 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn với 1.039 người tham dự. Đồng thời tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, thông qua cơ quan phát thanh truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử kịp thời cung cấp kiến thức, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân ở các xã nghèo, đồng bào DTTS, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung cũng như người dân ở các xã nghèo và đồng bào DTTS được nâng lên, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2019 tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 3.759 hộ với 292.557,3 kg vật tư nông nghiệp, hỗ trợ vật nuôi 3.320 con, cây bưởi da xanh 2.860 cây, thức ăn chăn nuôi 12.450 kg. Tổng kinh phí hỗ trợ 7.813 triệu đồng.

Chương trình số 40 của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh về chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ giai đoạn 2014 -2020 tiếp tục được các cơ quan, đoàn thể duy trì và thực hiện hỗ trợ bằng hiện vật như trâu, bò giống sinh sản; lợn giống sinh sản; lợn thịt; gia cầm; dê giống... qua đó đã giúp cho các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, thoát nghèo.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
An Giang phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%
icon

Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo ở An Giang nhanh chóng thoát nghèo.

 
 
Thái Bình: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững
icon

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua địa phương tích cực lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

 
 
Đời sống đồng bào DTTS Lào Cai 6 tháng đầu năm tương đối ổn định
icon

Ngày 3/7, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
icon

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…

 
 
Thành lập BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2030
icon

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

 
 
Còn nhiều nơi có kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
icon

Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 
Lào Cai: Thu hút học sinh DTTS đến trường, lấy giáo dục làm căn cơ giảm nghèo bền vững
icon

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức xây dựng môi trường tiếng Việt với nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút trẻ đến trường. 

 
Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135, không còn xã đặc biệt khó khăn
icon

5 năm qua, các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 đã tạo chuyển biến quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
icon

Chương trình nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

 
Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
icon

Sáng 10/7, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.