Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở. (Ảnh: LSO)

Cùng với đó, có 6.146 nhà từ huy động vận động. Tổng kinh phí thực hiện: 130,7 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã góp phần quan trọng trong việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó các hộ nghèo có nhà ở ổn định, giúp người nghèo yên tâm sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Lạng Sơn đã mua 4.026.287 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số; kinh phí 2.467,48 triệu đồng. Thực hiện khám chữa bệnh cho 2,76 triệu lượt người nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số, tổng kinh phí chi cho khám, chữa bệnh là 933,8 tỷ đồng. 

 

Việc thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đã góp phần giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp người nghèo tiếp cận được dịch vụ công về khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Chính sách hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em nghèo ở địa bàn nghèo hiện nay chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành nên chưa triển khai thực hiện được. 

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment