Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
10 năm nỗ lực giảm nghèo, Lạng Sơn đã rút ra nhiều bài học. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng, từng bước vươn lên của người nghèo, các hộ nghèo. 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về giảm nghèo đã được nâng cao; từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo cho giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhân dân đã tích cực chỉ đạo các chi hội, hội viên giúp đỡ nhau thực hiện giảm nghèo.

Phong trào thi đua lao động sản xuất để giảm nghèo như mô hình chăn nuôi bò sinh sản, mô hình chăn nuôi lợn nái, trồng cây đặc sản như: Hồi, Quýt, Na và các cây trồng có giá trị kinh tế cao góp phần thiết thực trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sử dụng lồng ghép các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của các đoàn thể chính trị - xã hội, kết hợp khai thác các tiềm năng sẵn có và phát huy nội lực cũng như ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của địa phương, cơ sở, hộ gia đình và bản thân người nghèo tham gia thực hiện chương trình đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững vẫn còn có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa sát với điều kiện thực tế của cơ sở. 

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển chưa mạnh, do vậy vấn đề giải quyết việc làm, tạo việc làm sau đào tạo nghề còn gặp nhiều khó khăn; người lao động chưa mạnh dạn đi làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh hay đi xuất khẩu lao động. 

Trình độ dân trí của người dân ở vùng sâu, vùng xa còn thấp, dẫn đến nhận thức về việc học nghề và khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã được áp dụng, song vẫn chỉ ở vài mô hình sản xuất nhỏ lẻ, việc nhân rộng gặp nhiều khó khăn, chưa tạo được sản phẩm nông sản mang tính hàng hoá, khó khăn trong bao tiêu sản phẩm...

 

Công tác huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn hạn chế, chưa phát huy được các mô hình giảm nghèo bền vững để nhân ra diện rộng; còn một bộ phận không nhỏ hộ nghèo trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của xã hội, làm ảnh hưởng đến mục tiêu và tính bền vững của chương trình giảm nghèo.  

Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp.

Các chính sách giảm nghèo hiện hành cơ bản phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của người nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số; tuy nhiên, việc chậm hướng dẫn, sửa đổi một số chính sách đã gây khó khăn cho cơ sở trong việc tổ chức thực hiện.

Nguyên nhân của những hạn chế này, theo tỉnh Lạng Sơn, xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh còn thấp, đặc biệt địa hình tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là đồi núi, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông khó phát triển; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, đầu ra của sản phẩm... ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, là rào cản thực hiện các mục tiêu giảm nghèo. 

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cơ sở chưa được thường xuyên, xây dựng kế hoạch giảm nghèo chưa cụ thể, thiết thực; nhận thức về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chưa sát với tình hình thực tế của địa phương; phong tục, tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã có đổi mới nhưng chưa rõ nét, trình độ canh tác vẫn còn lạc hậu, ít sáng tạo. 

Nhất là năng lực một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, thôn còn hạn chế, nên trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa được kịp thời và hiệu quả. Một số hộ nghèo hạn chế về trình độ, nhận thức, sức khỏe nên không biết cách làm ăn, chưa áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Minh Thư 

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Đưa giống cam nổi tiếng ở Hòa Bình về trồng, dân Cao Sơn 'đổi đời' thu hàng chục triệu đồng
icon

Mặc dù cây cam mới được người dân đưa về vùng đất Cao Sơn thuộc xã Lũng Cao (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) trồng mấy năm gần đây nhưng những vườn cam này đã mang lại thu nhập ổn định cho những gia đình nơi đây.

 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Đắk Lắk: Giảm nghèo bền vững nhờ trồng bơ xen canh với cà phê, hồ tiêu
icon

Những năm gần đây, cây bơ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng Tây Nguyên, nhất là những dòng bơ chất lượng cao, trái vụ.

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.