Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

Theo đó, nguồn vốn có sự lồng ghép vốn của các chương trình, dự án, nguồn vốn của Trung ương và địa phương, cùng với huy động từ các nguồn khác.

UBND các huyện, thành phố đã chủ động bố trí, phân bổ, lồng ghép hợp lý nguồn vốn theo từng chương trình, dự án để tổ chức triển khai thực hiện như vốn đầu tư Chương trình 135, 120, Chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới; thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo. 

Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
Người dân được vay vốn để đầu tư sản xuất. (ảnh: Lã Hồng)

Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện các chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, do điều kiện đặc thù của tỉnh miền núi có suất vốn đầu tư công trình hạ tầng cao. Vì vậy, việc triển khai các tiêu chí về giao thông, trường học gặp nhiều khó khăn; sự huy động hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chưa cao.

 

Cụ thể, nguồn vốn huy động cho mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 là 5.022 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo là 2.201 tỷ đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 2.765 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân là 45 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 11 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016 - 2020, kết quả huy động nguồn lực là 4.380,65 tỷ đồng, bao gồm: nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho dự án giảm nghèo 1.470 tỷ đồng (nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 38 tỷ đồng); nguồn vốn tín dụng 2.888,8 tỷ đồng (ngân sách địa phương 68,7 tỷ đồng); nguồn huy động khác 21,85 tỷ đồng (quỹ vì người nghèo các cấp).

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...

 
Quảng Ninh: Triển khai đề án trồng rừng cây gỗ lớn giúp người dân Ba Chẽ thoát nghèo
icon

Huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất gắn với thực hiện chương trình OCOP, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.