Hơn 48 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, tổng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 là 48.397 tỷ đồng.
Hơn 48 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020
Hơn 48 nghìn tỷ dành cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 (Ảnh: Việt Dũng)

Trong đó ngân sách Trung ương: 41.449 tỷ đồng (vốn đầu tư: 29.698 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 11.751 tỷ đồng); ngân sách địa phương: 4.848 tỷ đồng (vốn đầu tư: 3.452 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 1.396 tỷ đồng); vốn huy động hợp pháp khác: 2.100 tỷ đồng.

Tính đến nay, ngân sách Trung ương đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là 42.429 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 30.661 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp là 11.768 tỷ đồng, đạt 102,3% so với tổng kinh phí theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ .

 

Theo đánh giá của Chính phủ, việc cân đối, bố trí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình đã bảo đảm theo đúng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được cấp có thẩm quyền thông qua.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ kịp thời cho những tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung tiếp tục hỗ trợ 6 tỉnh có 8 huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 đến hết năm 2020; hỗ trợ một số tỉnh vốn thu hồi vốn ứng trước ngân sách Trung ương chưa thu hồi hết của đối tượng theo quy định tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Các địa phương đã đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
icon

Đây là số liệu được thể hiện trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 
 
Nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 20%
icon

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đạt và vượt mục tiêu đề ra, nhưng nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao trên 20%, đặc biệt hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 58,53% tổng số hộ nghèo trong cả nước.  

 
 
Bắc Kạn: Đẩy mạnh phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững
icon

Trong những năm qua, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân xoá đói giảm nghèo.

 
 
Cà Mau đảm bảo 100% hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ
icon

Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau những năm qua đã đạt được nhiều hiệu quả. Người nghèo đã có cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ làm ăn, phát triển kinh tế.

 
 
Bình Phước: Hội phụ nữ tặng bồn nước sạch cho các hộ gia đình nghèo
icon

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, các cơ sở Hội LHPN Việt Nam tại Bình Phước đã tổ chức trao tặng bồn nước cho các hội viên là hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

 
 
Thái Bình phát động tháng cao điểm vì người nghèo
icon

Ngày 16/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.

 
Mô hình hỗ trợ giảm nghèo sáng tạo, hiệu quả ở Phú Yên
icon

Để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tỉnh Phú Yên đã đưa ra mô hình mỗi cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ xã nghèo, thôn nghèo; cán bộ, nhóm cán bộ hỗ trợ hộ nghèo.

 
Bình Phước: Giải pháp thoát nghèo ở huyện Lộc Ninh
icon

Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Lộc Ninh (Bình Phước) quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời với các chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

 
Tân Uyên giảm nghèo nhờ cây chè
icon

Huyện nghèo Tân Uyên được biết đến là vùng trọng điểm phát triển cây chè của tỉnh Lai Châu. Nhờ chăm chỉ lao động và học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây chè, đời sống người dân nơi đây đã ngày một thay đổi.

 
Mộc Châu thay đổi nhờ chính sách giảm nghèo bền vững
icon

Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu (Sơn La) đã cùng nhau triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững.