Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng

Đây là nội dung được nhắc tới trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
Hộ nghèo được vay vốn tối đa tới 100 triệu đồng (Ảnh: Mai Kiều Phương) 

Nâng mức, kéo dài thời gian cho vay hỗ trợ người nghèo

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã luôn quan tâm, tập trung các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành bổ sung các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, điều chỉnh mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp hơn, góp phần tạo nên hệ thống chính sách tín dụng ưu đãi đồng bộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giai đoạn 2016 - 2020, đến ngày 30/6/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 77.037 tỷ đồng so với 31/12/2015.

Cụ thể, dư nợ tập trung ở một số chương trình: cho vay hộ nghèo đạt 33.093 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 15% tổng dư nợ); cho vay hộ cận nghèo đạt 32.935 tỷ đồng (chiếm 15% tổng dư nợ); cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 37.378 tỷ đồng (chiếm 17% tổng dư nợ); cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 37.811 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17,2% tổng dư nợ).

Đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH, trong đó điều chỉnh giảm lãi suất cho vay còn 6,6%/năm (đối với hộ nghèo), 7,92%/năm (đối với hộ cận nghèo), 8,25%/năm (đối với hộ mới thoát nghèo).

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, Hội đồng quản trị NHCSXH đã điều chỉnh nâng mức cho vay đối với hộ nghèo từ 50 lên tối đa 100 triệu đồng, kéo dài thời hạn cho vay tối đa từ 5 năm lên 10 năm. Mức cho vay này cũng áp dụng cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Có thể khẳng định rằng, tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, người nghèo từ mặc cảm tự ti, sợ vay, không dám vay nay đã mạnh dạn vay vốn, tính toán làm ăn đạt hiệu quả thiết thực, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Đây là một trụ cột quan trọng của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nhờ đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nguồn lực hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

Dù đã tạo điều kiện, dành nguồn vốn tương đối lớn hỗ trợ người dân thoát nghèo nhưng theo NHCSXH, nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo đánh giá của Chính phủ, một số chương trình tín dụng có thời hạn cho vay dài nhưng chưa cân đối được nguồn lực tương ứng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách chưa đồng đều tại một số vùng, một số địa phương; một bộ phận hộ nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả.

Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
Hiệu quả sử dụng vốn vay tại một số nơi chưa hiệu quả.

Tại một địa phương, công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm chưa gắn kết chặt chẽ với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, dẫn tới một bộ phận người nghèo, đối tượng chính sách sử dụng vốn đạt hiệu quả còn thấp.

Nguyên nhân của tình trạng này theo Chính phủ là do nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu phát triển KT-XH nên mức độ đầu tư vốn của nhà nước so với kế hoạch và yêu cầu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là một số chương trình tín dụng có nhu cầu vốn lớn như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội.

Trong khi đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa xác định đúng mức vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững nên chưa quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chưa có giải pháp hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng tín dụng.

Đáng lưu ý, một bộ phận người vay, nhất là hộ nghèo, đồng bào DTTS có nhận thức, trình độ và năng lực sản xuất, kinh doanh hạn chế, thường xuyên chịu tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả, khó có khả năng trả nợ ngân hàng, phát sinh nợ quá hạn, nguy cơ tái nghèo. 

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Kết quả đáng mừng từ chính sách giảm nghèo 5 năm qua
icon

Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. 

 
 
Kịp thời đưa 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia tới tận tay người dân vùng bị thiên tai, mưa lũ
icon

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương xuất cấp khẩn cấp 5.000 tấn gạo cho các tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

 
 
Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Điện Biên giảm xuống còn khoảng 30%
icon

Trong 5 năm (2016 – 2020), tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên đã giảm từ 48,14% (đầu năm 2016) ước xuống còn 30,67% năm 2020.

 
 
Tây Ninh kiến nghị điều chỉnh mục tiêu, vốn chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025
icon

UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế chương trình giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021-2025.

 
 
Sơn La phấn đấu giảm hộ nghèo còn 18,62%
icon

Ông Phạm Văn Thủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết năm 2020 tỉnh đã ban hành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

 
 
Tây Ninh: Hỗ trợ các đối tượng tham gia phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế
icon

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020.

 
Lào Cai tập trung giảm nghèo bền vững
icon

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo đã được tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, góp phần giúp người dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 
Giảm nghèo bằng nghề sản xuất miến dong
icon

Mảnh đất Na Rì, Bắc Kạn được trời phú cho khí hậu, thổ nhưỡng hợp với cây dong riềng. Chính vì thế, huyện Na Rì đã tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương cũng như thế mạnh nghề làm miến dong truyền thống để phát triển kinh tế.

 
Quảng Bình: Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo
icon

Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch 1739/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị tổng điều tra hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

 
Cao Bằng nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo
icon

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cao Bằng đã giảm còn 26,07%, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung của cả nước.