Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng

Đây là nội dung được nhắc tới trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
Hộ nghèo được vay vốn tối đa tới 100 triệu đồng (Ảnh: Mai Kiều Phương) 

Nâng mức, kéo dài thời gian cho vay hỗ trợ người nghèo

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã luôn quan tâm, tập trung các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành bổ sung các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, điều chỉnh mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp hơn, góp phần tạo nên hệ thống chính sách tín dụng ưu đãi đồng bộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giai đoạn 2016 - 2020, đến ngày 30/6/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 77.037 tỷ đồng so với 31/12/2015.

Cụ thể, dư nợ tập trung ở một số chương trình: cho vay hộ nghèo đạt 33.093 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 15% tổng dư nợ); cho vay hộ cận nghèo đạt 32.935 tỷ đồng (chiếm 15% tổng dư nợ); cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 37.378 tỷ đồng (chiếm 17% tổng dư nợ); cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 37.811 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17,2% tổng dư nợ).

Đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH, trong đó điều chỉnh giảm lãi suất cho vay còn 6,6%/năm (đối với hộ nghèo), 7,92%/năm (đối với hộ cận nghèo), 8,25%/năm (đối với hộ mới thoát nghèo).

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, Hội đồng quản trị NHCSXH đã điều chỉnh nâng mức cho vay đối với hộ nghèo từ 50 lên tối đa 100 triệu đồng, kéo dài thời hạn cho vay tối đa từ 5 năm lên 10 năm. Mức cho vay này cũng áp dụng cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Có thể khẳng định rằng, tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, người nghèo từ mặc cảm tự ti, sợ vay, không dám vay nay đã mạnh dạn vay vốn, tính toán làm ăn đạt hiệu quả thiết thực, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Đây là một trụ cột quan trọng của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nhờ đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nguồn lực hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

Dù đã tạo điều kiện, dành nguồn vốn tương đối lớn hỗ trợ người dân thoát nghèo nhưng theo NHCSXH, nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo đánh giá của Chính phủ, một số chương trình tín dụng có thời hạn cho vay dài nhưng chưa cân đối được nguồn lực tương ứng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách chưa đồng đều tại một số vùng, một số địa phương; một bộ phận hộ nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả.

Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
Hiệu quả sử dụng vốn vay tại một số nơi chưa hiệu quả.

Tại một địa phương, công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm chưa gắn kết chặt chẽ với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, dẫn tới một bộ phận người nghèo, đối tượng chính sách sử dụng vốn đạt hiệu quả còn thấp.

Nguyên nhân của tình trạng này theo Chính phủ là do nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu phát triển KT-XH nên mức độ đầu tư vốn của nhà nước so với kế hoạch và yêu cầu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là một số chương trình tín dụng có nhu cầu vốn lớn như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội.

Trong khi đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa xác định đúng mức vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững nên chưa quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chưa có giải pháp hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng tín dụng.

Đáng lưu ý, một bộ phận người vay, nhất là hộ nghèo, đồng bào DTTS có nhận thức, trình độ và năng lực sản xuất, kinh doanh hạn chế, thường xuyên chịu tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả, khó có khả năng trả nợ ngân hàng, phát sinh nợ quá hạn, nguy cơ tái nghèo. 

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Đưa giống cam nổi tiếng ở Hòa Bình về trồng, dân Cao Sơn 'đổi đời' thu hàng chục triệu đồng
icon

Mặc dù cây cam mới được người dân đưa về vùng đất Cao Sơn thuộc xã Lũng Cao (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) trồng mấy năm gần đây nhưng những vườn cam này đã mang lại thu nhập ổn định cho những gia đình nơi đây.

 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Đắk Lắk: Giảm nghèo bền vững nhờ trồng bơ xen canh với cà phê, hồ tiêu
icon

Những năm gần đây, cây bơ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng Tây Nguyên, nhất là những dòng bơ chất lượng cao, trái vụ.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.