Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Hòa Bình giảm xuống còn 8,56%

Trong giai đoạn 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hoà Bình giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%.
Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Hòa Bình giảm xuống còn 8,56%
Tỷ lệ hộ nghèo ở Hoà Bình đã giảm xuống.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hoà Bình, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí bố trí các Dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của tỉnh là trên 1.184 tỷ đồng. Các địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn trên đúng nguyên tắc, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch giao và phát huy hiệu quả nguồn vốn.  

Giai đoạn này, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%, bình quân mỗi năm giảm được 3,16%, đạt 105% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo giảm từ 94,13% xuống còn 91,06%, bình quân mỗi năm giảm 0,77%. Số lượng hộ tái nghèo giảm từ 822 hộ năm 2016 xuống còn 394 hộ cuối năm 2019.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH tỉnh Hoà Bình, trong thời gian qua địa phương này cũng đã thực hiện đào tạo nghề cho trên 19.200 lao động nông thôn, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động.

Các địa phương đã xây dựng 65 mô hình sinh kế; thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 1.240 công trình; duy tu bảo dưỡng 1.511 công trình sau đầu tư. Các dự án hỗ trợ sản xuất và mô hình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả và nhân rộng, dần dần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tập quán của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng theo đánh giá của nhiều cán bộ làm công tác này tại địa phương trong tỉnh, công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế - xã hội của tỉnh thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi dẫn tới nguy cơ tái nghèo cao; nguồn vốn còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh cũng xác định giảm nghèo là công tác lâu dài với mục tiêu chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Do đó cần phải nêu cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo, người đứng đầu của thành phố, huyện trong công tác giảm nghèo. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân; thay đổi nhận thức, quyết tâm giảm nghèo, tránh tư tưởng không muốn thoát nghèo.

Đồng thời, các thành phố, huyện cũng chú trọng  nâng cao nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; rà soát kỹ các đối tượng, tránh làm sai chế độ, chính sách.

Ngoài ra, cần phải trang bị cho người nghèo kiến thức sản xuất, “cần câu” để họ tự vươn lên vì mục tiêu giảm nghèo bền vững.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Quỹ hỗ trợ nông dân góp phần xoá đói giảm nghèo ở Hoà Bình
icon

Từ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân đã xây dựng được các mô hình sản xuất bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. 

 
 
Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
icon

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
 
MTTQ Điện Biên tham gia công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững
icon

Đã có hàng chục mô hình được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi'...

 
 
Tuyên truyền đồng bào DTTS phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững
icon

Hơn 100 đại biểu đã tham dự hội nghị tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp với chủ đề: 'Nâng cao hiểu biết về công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số'. 

 
 
Bắc Giang: Trao giải báo chí về chủ đề giảm nghèo năm 2020
icon

Ngày 23/11, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí viết về “Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, chống tái nghèo” năm 2020.

 
 
Lạng Sơn dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn hơn 7%
icon

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.

 
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ dân ở Lộc Bình thoát nghèo
icon

Từ năm 2019 đến 31/10/2020, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã cho vay hỗ trợ trên 2.400 hộ nghèo; trên 1.000 hộ cận nghèo; hơn 490 hộ mới thoát nghèo...

 
Lạng Sơn: Huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
icon

Theo UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), ngày 17/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

 
Ra mắt mô hình nuôi heo tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo ở Đăk Tô
icon

Mục tiêu của mô hình “Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi heo địa phương” nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số.

 
Kon Tum: Hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông được vay tối đa 25 triệu đồng để xây, sửa nhà
icon

Nhằm mục tiêu hỗ trợ nhà, đảm bảo hộ dân có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, mỗi hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được vay tối đa 25 triệu đồng.