Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Sáng 10/7, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
Đường làng huyện Ba Vì, nơi đã triển khai khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng.

Cụ thể, Ban Dân tộc TP. đã triển khai xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS để trình UBND Thành phố phê duyệt; tổ chức thăm hỏi, tặng 80 quà cho người có uy tín, đối tượng chính sách, hộ nghèo; tổ chức tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật tại 5 huyện vùng DTTS; thành lập tổ công tác giúp xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn TP...

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Dân tộc đã triển khai quyết liệt theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

 

Tại hội nghị sơ kết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính vùng dân tộc, miền núi đã có nhiều đổi mới. Tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc, miền núi với vùng đồng bằng, đô thị được rút ngắn.

Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc Thủ đô. Đặc biệt là Ban Dân tộc Thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Trong thời gian tới, ông Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân vùng dân tộc, miền núi; Làm tốt công tác tham mưu Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 phân công; Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề và UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng dân tộc, miền núi.

N. Huyền 

Chủ đề :

dân tộc

 
List comment
 
 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
icon

Chương trình nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

 
 
Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135, không còn xã đặc biệt khó khăn
icon

5 năm qua, các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 đã tạo chuyển biến quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

 
 
Lào Cai: Thu hút học sinh DTTS đến trường, lấy giáo dục làm căn cơ giảm nghèo bền vững
icon

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức xây dựng môi trường tiếng Việt với nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút trẻ đến trường. 

 
 
Còn nhiều nơi có kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
icon

Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 
 
Thành lập BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2030
icon

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

 
 
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
icon

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…

 
6 bài học kinh nghiệm của Đắk Nông trong công tác giảm nghèo
icon

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Nông đã rút ra được 6 bài học kinh nghiệm.

 
Đắk Nông triển khai đúng tiến độ kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
icon

Đắk Nông báo cáo các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã cơ bản triển khai đúng với tiến độ kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020.

 
Cao Bằng: Tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách dân tộc
icon

Sáng ngày 23/6, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng, Tôn giáo và chính sách dân tộc trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

 
Thay đổi diện mạo vùng DTTS rất ít người của tỉnh Lào Cai
icon

Ngày 12/6, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với đồng bào DTTS rất ít người và Chương trình 135 tại tỉnh Lào Cai.