Hà Nội có trên 99.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn

Trong 9 tháng đầu năm 2020, thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 99 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.  

Hà Nội có trên 99.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn
Ảnh minh họa

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban giữa Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thành phố.

Hội nghị được tổ chức vào cuối tháng 10/2020 nhằm đánh giá công tác ủy thác cho vay 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, đến ngày 30/9, tổng dư nợ của toàn Thành phố là 10.096 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua các HĐT đạt 10.085 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ; dư nợ ủy thác tăng 1.697 tỷ đồng so với đầu năm.

 

Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 99 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại NHCSXH, trong đó: có trên 11 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gần 65 ngàn lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay GQVL, góp phần thu hút trên 67 ngàn lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 23 ngàn lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới trên 45 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho trên 360 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Những tháng cuối năm 2020, Chi nhánh NHCSXH và các Hội đoàn thể tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia gửi tiết kiệm qua tổ, tạo ý thức tiết kiệm và nguồn tích lũy để trả nợ khi đến hạn; tăng cường huy động gửi tiết kiệm của tổ chức và dân cư tạo lập nguồn vốn để cho vay.

N. Huyền 

 
List comment