Hà Giang: Huyện Đồng Văn tạo sinh kế cho người dân xoá đói giảm nghèo

5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn giảm hàng năm 6%. 

 Sau khi có Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xác định thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Đồng Văn đã cụ thể hóa và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát; xây dựng lộ trình, phương án cụ thể; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tăng gia sản xuất, từng bước giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Hà Giang: Huyện Đồng Văn tạo sinh kế cho người dân xoá đói giảm nghèo
Huyện Đồng Văn tích cực xoá đói giảm nghèo (ảnh minh họa)

5 năm qua, nhờ có chủ trương, chính sách phù hợp của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân trong huyện; tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn giảm hàng năm 6%. Năm 2016 là 71%, giảm xuống còn 42% vào năm 2020.

Có những hộ gia đình trước đây chỉ biết trông vào mấy mảnh ruộng trồng lúa một vụ mà không hề chăn nuôi. Cái đói, cái nghèo vì thế mà đeo bám mãi. Con ốm không có tiền mua thuốc, miếng ăn hàng ngày cũng bữa đói bữa no... Sau khi được hướng dẫn về cách nuôi trâu, bò vỗ béo và được vay vốn với lãi suất thấp của Ngân hàng Nông nghiệp dành cho hộ nghèo, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố.

Những mảnh ruộng trước đây chỉ trồng một vụ lúa nay được chuyển sang trồng cỏ. Song song với đó, có hộ còn đôn đáo tìm các nguồn trâu, bò mua về vỗ béo rồi bán. Nhờ nỗ lực lao động hết sức mà thu nhập của nhiều hộ cải thiện đáng kể.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, hiện toàn huyện Đồng Văn có 17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng III, 2 thị trấn thuộc vùng II (với 225 thôn, tổ dân phố); trong đó, có 18 thôn đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 207 thôn thuộc đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu huyện đặt ra, đến hết năm 2020, toàn huyện sẽ đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành thoát khỏi diện đặc biệt 46 thôn, tổ dân phố. Sau khi kế hoạch được ban hành, các xã, thị trấn đã xác định cụ thể các thôn và dự kiến thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn để đầu tư các nguồn lực cơ bản, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, nông, lâm nghiệp; hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đến nay, các thôn cơ bản hoàn thành được các tiêu chí.

Để hoàn thành chỉ tiêu đưa 46 thôn ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các đề án hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình 135,…

 

Bên cạnh đó, với đặc thù là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Từ đó, huyện đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của toàn xã hội trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Đặc biệt chú trọng tới phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhờ đó, người dân đã nhận thức rõ họ chính là đối tượng được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo và có trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo của địa phương.

Nói về công tác giảm nghèo, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Dinh Chí Thành cho biết, để nỗ lực giảm dần các thôn ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền huyện đặt lên hàng đầu.

Hàng năm, huyện và các địa phương đều rà soát lại các hộ nghèo, cận nghèo; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp phù hợp. Đồng thời phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ từng hộ với những việc làm cụ thể, thiết thực; cùng đó, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo theo phương châm: Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ về sinh kế, cộng đồng giúp đỡ; bản thân người nghèo tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, huyện Đồng Văn cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ...

Trong phát triển kinh tế, huyện khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; thu hút các doanh nghiệp về địa phương liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Đặc biệt, theo người đứng đầu chính quyền huyện Đồng Văn, địa phương này cũng nỗ lực mời gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương và yêu cầu cam kết sử dụng lao động địa phương thuộc hộ nghèo. Từ đó, có thêm những cơ hội cho người dân vươn lên thoát nghèo, từng bước đưa các thôn, xã trên địa bàn huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

H. Anh 

 
List comment
 
 
Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững tại Điện Biên
icon

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Ðiện Biên giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48,14% xuống còn 33,5%. Ước thực hiện đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 30,67%.

 
 
Hiệu quả từ mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung tại Tam Đường, Lai Châu
icon

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 
 
Kết quả đáng mừng từ chính sách giảm nghèo 5 năm qua
icon

Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. 

 
 
Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
icon

Đây là nội dung được nhắc tới trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 
 
Nghệ An: Hàng nghìn tỉ đồng giúp xóa đói giảm nghèo trong 4 năm qua
icon

Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Nghệ An tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều mỗi năm khoảng 1-1,5%, trong đó vùng miền núi 2 - 3%.

 
 
Đắk Lắk: Trăn trở giảm nghèo ở 2 huyện Lắk và M’Đrắk
icon

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, tỉnh có 2 huyện Lắk và M’Đrắk là huyện nghèo được bổ sung theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Lạng Sơn: Nhiều hộ thoát nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a
icon

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 ở 3 huyện nghèo Bình Gia, Đình Lập và Văn Quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu giai đoạn vào năm 2015 là 60,79% giảm xuống còn 43,26% vào cuối năm 2019.

 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện M'Đrắk giúp nhiều hộ nghèo vay vốn ưu đãi
icon

Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đã thoát nghèo.

 
Lạng Sơn phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020
icon

Ngày 12/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020. 

 
BHXH Việt Nam tích cực tham gia vì người nghèo
icon

Theo báo cáo tại Đại Hội Thi đua yêu nước ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, thời gian qua Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia phát động thi đua vì người nghèo.