Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020; xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo năm 2021, vừa qua UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp đối với hộ; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các hộ dân trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng rà soát là Hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo (toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên); Hộ gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo (những hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm rà soát nhưng phát sinh khó khăn, biến cổ rủi ro trong năm, có khả năng nghèo, cận nghèo). Phạm vi rà soát trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngàỵ 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương liên quan thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp. Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo, cán bộ điều tra viên, giám sát viên các cấp. Tổ chức tuyên truyền tới các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về nội dung Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 phải bảo đảm chính xác, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân ở địa phương. Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát theo đúng quy định; công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở theo dõi và triển khai các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng tham gia là Điều tra viên và giám sát viên. điều tra viên có trách nhiệm:Tham gia tập huấn trước khi thực hiện rà soát; Thực hiện ghi phiếu theo nguyên tắc phỏng vấn trực tiếp, không được bỏ sót đối tượng, không ghi sai hoặc bỏ sót những nội dung rà soát đã quy định trong phiếu; Bàn giao phiếu rà soát, biểu tổng hợp kết quả rà soát cho Ban Chỉ đạo cấp xã đúng thời hạn. Các giám sát viên có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra quá trình ghi phiếu tại các địa bàn được phân công phụ trách; hướng dẫn điều tra viên thực hiện nhiệm vụ; giải quyết hoặc báo cáo với Ban Chỉ đạo các cấp về các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai rà soát.

Thông qua việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 và làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2021 và các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015, các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

1. Các tiêu chí về thu nhập

a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
MTTQ Điện Biên tham gia công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững
icon

Đã có hàng chục mô hình được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi'...

 
 
Tuyên truyền đồng bào DTTS phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững
icon

Hơn 100 đại biểu đã tham dự hội nghị tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp với chủ đề: 'Nâng cao hiểu biết về công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số'. 

 
 
Bắc Giang: Trao giải báo chí về chủ đề giảm nghèo năm 2020
icon

Ngày 23/11, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí viết về “Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, chống tái nghèo” năm 2020.

 
 
Lạng Sơn dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn hơn 7%
icon

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.

 
 
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ dân ở Lộc Bình thoát nghèo
icon

Từ năm 2019 đến 31/10/2020, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã cho vay hỗ trợ trên 2.400 hộ nghèo; trên 1.000 hộ cận nghèo; hơn 490 hộ mới thoát nghèo...

 
 
Lạng Sơn: Huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
icon

Theo UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), ngày 17/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

 
Ra mắt mô hình nuôi heo tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo ở Đăk Tô
icon

Mục tiêu của mô hình “Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi heo địa phương” nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số.

 
Kon Tum: Hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông được vay tối đa 25 triệu đồng để xây, sửa nhà
icon

Nhằm mục tiêu hỗ trợ nhà, đảm bảo hộ dân có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, mỗi hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được vay tối đa 25 triệu đồng.

 
Quảng Ngãi tăng cường hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công
icon

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo, nhất là đối với gia đình người có công.

 
Đến cuối năm 2020, Quảng Ngãi ước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,07%
icon

Liên quan đến thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND tỉnh Quảng Ngãi ước thực hiện đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 6,07%; bình quân giảm 1,82%/năm; đạt mục tiêu đề ra (1,5-2%/năm).