Đắk Lắk: Trăn trở giảm nghèo ở 2 huyện Lắk và M’Đrắk

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, tỉnh có 2 huyện Lắk và M’Đrắk là huyện nghèo được bổ sung theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo cho thấy, tại huyện Lắk, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 là 60,79%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo 46,72%.

Đến cuối năm 2019 con số giảm xuống còn 48,98%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo 31,99%. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 46,72% xuống còn 31,99%, giảm 14,73%, giảm bình quân 4,91%/năm, chưa đạt mục tiêu của Chương trình.

Đắk Lắk: Trăn trở giảm nghèo ở 2 huyện Lắk và M’Đrắk
Cây mía giúp phát triển kinh tế ở huyện M’Đrắk (Ảnh: TTTĐT M’Đrắk)

Tại huyện M’Đrắk, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 là 55,52%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo 41,10%. Đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 36,41%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo 25,13%. Như vậy, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 41,10% xuống còn 25,13%, giảm 15,97%, giảm bình quân 5,32%/năm, đạt mục tiêu của Chương trình.

Tuy nhiên, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đắk Lắk đánh giá, tỷ lệ hộ nghèo của 2 huyện đến cuối năm 2019 vẫn còn cao so với bình quân chung toàn tỉnh là 9,33%. Trong đó, hộ nghèo chủ yếu tập trung ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, cả hai huyện chưa có xã nào đạt nông thôn mới nói chung và tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo nói riêng; mức độ thiếu hụt tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, nước sạch và vệ sinh còn cao.

Nguyên nhân được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk đưa ra là do xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, điều kiện tự nhiên như: đất đai, khí hậu… không thuận lợi; việc phát sinh hộ nghèo do tình trạng tách hộ, số lượng dân di cư ngoài kế hoạch. Cùng với đó, do ảnh hưởng của phong tục tập quán, tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân và những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường… 

Năm 2019, huyện Lắk có 314 hộ nghèo phát sinh, chiếm tỷ lệ 5,47% so với tổng hộ nghèo; huyện M’Đrắk có 385 hộ nghèo phát sinh, chiếm tỷ lệ 7,78% so với tổng số hộ nghèo.

 

Trước kết quả này, Sở tiếp tục xác định rõ trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững là của cả hệ thống chính trị, toàn thể xã hội; do đó cần sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt hơn nữa của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn 2 huyện nghèo. 

Trên cơ sở rà soát, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo, thôn, buôn, xã để xây dựng kế hoạch, giải pháp, mô hình phù hợp với địa bàn; phương thức hỗ trợ các chính sách giảm nghèo cụ thể đối với từng xã, từng thôn, buôn, từng nhóm hộ nghèo đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đề ra.

Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn ngay từ đầu năm 2020, trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách gồm: Nhóm chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập; nhóm chính sách hỗ trợ hộ nghèo giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội và nhóm chính sách, dự án hỗ trợ nhằm đạt các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách của Trung ương và của tỉnh, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động; các huyện, xã cân đối bố trí kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách cho Chương trình giảm nghèo, tăng cường huy động vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình; tăng cường sự tham gia của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của chính quyền, người nghèo, từ đó tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, đồng thời tăng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các năm tiếp theo để đầu tư đồng bộ, có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại các huyện nghèo nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...