Chính phủ quyết liệt giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chính phủ đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT- XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2020 và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.
Chính phủ quyết liệt giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất.

Theo đó, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh, hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng, hộ chưa có đất sản xuất nếu có nhu cầu thì được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền tối đa 15 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất sản xuất.

Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách nhà nước bằng tiền tối đa 5 triệu đồng/hộ và vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để làm dịch vụ hoặc làm nghề khác tăng thu nhập.

Đến nay, đã hỗ trợ đất ở cho 93.664 hộ, đất sản xuất cho 107.827 hộ và giải quyết nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ đồng bào DTTS; hỗ trợ cho 16.742 hộ đồng bào DTTS định canh, định cư; bố trí, sắp xếp theo quy hoạch và người dân tự ổn định được cho 42.237/66.738 hộ (đạt 63,3%).

 

Các địa phương đã lập, phê duyệt thực hiện 65 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; có 3.020 hộ dân di cư tự do tại các tỉnh Tây Nguyên đã được đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhập hộ khẩu thường trú để địa phương quản lý. Riêng dự án sắp xếp ổn định dân cư do Bộ Quốc phòng chủ trì đã xây dựng được 276 điểm dân cư, chủ yếu là khu vực biên giới, hoàn thành việc sắp xếp, đón nhận trên 100.000 hộ dân về nơi ở mới. Số hộ dân tộc thiểu số được giao đất, giao rừng khoảng 11,5% và khoảng 10,7% số hộ DTTS được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng .

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất sản xuất của các nông, lâm trường để giao cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đến năm 2014 qua rà soát, sắp xếp, đổi mới các Nông lâm trường đã giao khoảng 890.000 ha đất nông, lâm nghiệp cho các địa phương để giải quyết đất sản xuất cho người dân sở tại, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: các nông trường giao khoảng 37.800 ha, các lâm trường giao khoảng 641.000 ha, các Ban quản lý rừng giao khoảng 211.200 ha.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...