Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
Đường đến huyện Bảo Lạc - Cao Bằng  (Ảnh: N. Huyền)

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng Bế Văn Hùng cho biết, trong tháng 7 năm 2020 được sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh luôn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng các dân tộc; tình hình quốc phòng - an ninh ổn định, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong tháng 7 trên địa bàn toàn tỉnh không có hộ đồng bào dân tộc thiểu số nào di cư tự do.

Về việc thực hiện Chương trình 135, các huyện, thành phố đã thực hiện đầu tư 252 công trình (dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 34 công trình; dự án chuyển tiếp trong năm 148 công trình; dự án khởi công mới 104 công trình).

Tính đến thời điểm 15/7/2020 đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 31 công trình; Thực hiện giải ngân 60.946 triệu đồng; đạt 34,4% kế hoạch.

Ban Dân tộc tỉnh cũng đã hỗ trợ các huyện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng mô hình giảm nghèo. Hiện nay các xã đang triển khai và giải ngân được 933 triệu đồng..

Cũng trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Cao Bằng đã  thực hiện duy tu 28 công trình, lũy kế kết quả giải ngân 1.458 triệu đồng, đạt 11,1%.

Ban Dân tộc tỉnh cũng tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với 5 nội dung tập huấn: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp; Tập huấn công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Tập huấn nghiệp vụ công tác duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư; Tập huẩn công tác quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán theo thông tư 07-/2019/TT-BTC.

Hiện nay các huyện được giao vốn đang triển khai theo kế hoạch, lũy kế giải ngân được 580,5/15.774 triệu đồng, đạt 3,7% kế hoạch năm.

Hiện nay Ban Dân tộc đang triển khai ban hành hướng dẫn tiến độ giải ngân hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi cho đồng bào Lô Lô tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.

 

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng tích cực đôn đốc, phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư theo Quyết định 2086/QĐ-TTg.

Về nhiệm vụ trong tháng 8 tới, ông Bế Văn Hùng cho biết Ban sẽ tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg)......

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện các chương trình, chính sách mà Ban thực hiện quản lý như Chương trình 135; Quyết định 2085/QĐ-TTg; chính sách cấp không một số báo, tạp chí (quyết định 45/QĐ-TTg); Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg).... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới.

Tiếp tục tổ chức lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020. Tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm theo chương trình Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng (tiểu dự án 3).

Xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg năm 2020; Hướng dẫn các huyện tổng hợp rà soát nhu cầu vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.

Đồng thời tiếp tục thanh tra dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững -CT 135, năm 2018 -2019 tại huyện Trùng Khánh theo kế hoạch.

Mở 2 hội nghị tập huấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án hỗ trợ đồng bào Lô Lô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ban làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đặc biệt Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; vận động đồng bào hăng hái phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, khắc phục tư tưởng trông chờ ỉ lại Nhà nước; làm tốt công tác nắm tình hình cơ bản, vấn đề bức xúc và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc.

N. Huyền

 
List comment
 
 
Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững tại Điện Biên
icon

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Ðiện Biên giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48,14% xuống còn 33,5%. Ước thực hiện đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 30,67%.

 
 
Hiệu quả từ mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung tại Tam Đường, Lai Châu
icon

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 
 
Kết quả đáng mừng từ chính sách giảm nghèo 5 năm qua
icon

Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. 

 
 
Hộ nghèo được vay vốn tối đa lên tới 100 triệu đồng
icon

Đây là nội dung được nhắc tới trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 
 
Nghệ An: Hàng nghìn tỉ đồng giúp xóa đói giảm nghèo trong 4 năm qua
icon

Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Nghệ An tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều mỗi năm khoảng 1-1,5%, trong đó vùng miền núi 2 - 3%.

 
 
Đắk Lắk: Trăn trở giảm nghèo ở 2 huyện Lắk và M’Đrắk
icon

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, tỉnh có 2 huyện Lắk và M’Đrắk là huyện nghèo được bổ sung theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Lạng Sơn: Nhiều hộ thoát nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a
icon

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 ở 3 huyện nghèo Bình Gia, Đình Lập và Văn Quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu giai đoạn vào năm 2015 là 60,79% giảm xuống còn 43,26% vào cuối năm 2019.

 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện M'Đrắk giúp nhiều hộ nghèo vay vốn ưu đãi
icon

Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đã thoát nghèo.

 
Lạng Sơn phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020
icon

Ngày 12/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020. 

 
BHXH Việt Nam tích cực tham gia vì người nghèo
icon

Theo báo cáo tại Đại Hội Thi đua yêu nước ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, thời gian qua Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia phát động thi đua vì người nghèo.