Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
Đường đến huyện Bảo Lạc - Cao Bằng  (Ảnh: N. Huyền)

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng Bế Văn Hùng cho biết, trong tháng 7 năm 2020 được sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh luôn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng các dân tộc; tình hình quốc phòng - an ninh ổn định, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong tháng 7 trên địa bàn toàn tỉnh không có hộ đồng bào dân tộc thiểu số nào di cư tự do.

Về việc thực hiện Chương trình 135, các huyện, thành phố đã thực hiện đầu tư 252 công trình (dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 34 công trình; dự án chuyển tiếp trong năm 148 công trình; dự án khởi công mới 104 công trình).

Tính đến thời điểm 15/7/2020 đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 31 công trình; Thực hiện giải ngân 60.946 triệu đồng; đạt 34,4% kế hoạch.

Ban Dân tộc tỉnh cũng đã hỗ trợ các huyện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng mô hình giảm nghèo. Hiện nay các xã đang triển khai và giải ngân được 933 triệu đồng..

Cũng trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Cao Bằng đã  thực hiện duy tu 28 công trình, lũy kế kết quả giải ngân 1.458 triệu đồng, đạt 11,1%.

Ban Dân tộc tỉnh cũng tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với 5 nội dung tập huấn: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp; Tập huấn công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Tập huấn nghiệp vụ công tác duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư; Tập huẩn công tác quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán theo thông tư 07-/2019/TT-BTC.

Hiện nay các huyện được giao vốn đang triển khai theo kế hoạch, lũy kế giải ngân được 580,5/15.774 triệu đồng, đạt 3,7% kế hoạch năm.

Hiện nay Ban Dân tộc đang triển khai ban hành hướng dẫn tiến độ giải ngân hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi cho đồng bào Lô Lô tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.

 

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng tích cực đôn đốc, phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư theo Quyết định 2086/QĐ-TTg.

Về nhiệm vụ trong tháng 8 tới, ông Bế Văn Hùng cho biết Ban sẽ tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg)......

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện các chương trình, chính sách mà Ban thực hiện quản lý như Chương trình 135; Quyết định 2085/QĐ-TTg; chính sách cấp không một số báo, tạp chí (quyết định 45/QĐ-TTg); Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg).... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới.

Tiếp tục tổ chức lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020. Tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm theo chương trình Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng (tiểu dự án 3).

Xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg năm 2020; Hướng dẫn các huyện tổng hợp rà soát nhu cầu vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.

Đồng thời tiếp tục thanh tra dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững -CT 135, năm 2018 -2019 tại huyện Trùng Khánh theo kế hoạch.

Mở 2 hội nghị tập huấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án hỗ trợ đồng bào Lô Lô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ban làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đặc biệt Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; vận động đồng bào hăng hái phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, khắc phục tư tưởng trông chờ ỉ lại Nhà nước; làm tốt công tác nắm tình hình cơ bản, vấn đề bức xúc và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc.

N. Huyền

 
List comment
 
 
6 bài học kinh nghiệm của Đắk Nông trong công tác giảm nghèo
icon

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Nông đã rút ra được 6 bài học kinh nghiệm.

 
 
Đắk Nông triển khai đúng tiến độ kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
icon

Đắk Nông báo cáo các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã cơ bản triển khai đúng với tiến độ kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020.

 
 
Cao Bằng: Tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách dân tộc
icon

Sáng ngày 23/6, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng, Tôn giáo và chính sách dân tộc trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

 
 
Thay đổi diện mạo vùng DTTS rất ít người của tỉnh Lào Cai
icon

Ngày 12/6, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với đồng bào DTTS rất ít người và Chương trình 135 tại tỉnh Lào Cai.

 
 
Tìm phương kế giúp giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS du canh, du cư
icon

Ngày 18/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội thảo chuyên đề về giải pháp giảm nghèo bền vững đối với đồng bào DTTS du canh, du cư.

 
 
Quốc hội thông qua Chương trình MTQG phát triển KT-XH giai đoạn 2021- 2030
icon

Chiều 19/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

 
Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia
icon

Chiều 12/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 
Tạo luồng sinh khí mới đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

“Việc thực hiện tốt Đề án tuy chưa phải là “bài thuốc” đặc trị để giải quyết tất cả các vấn đề đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhưng chắc chắn là luồng sinh khí mới mà Quốc hội đã thông qua”.

 
Chạy gây quỹ xây nhà văn hoá cộng đồng cho đồng bào DTTS rất ít người
icon

Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức rèn luyện sức khoẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên để gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người.

 
Vợ chồng trẻ người Khmer vượt khó từ nuôi bò, may vá
icon

Chỉ bắt đầu từ một con bò, hai vợ chồng trẻ người Khmer ở An Giang đã nhân lên thành đàn bò để cùng nhau thoát nghèo.