Cần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để giảm nghèo

Một trong những giải pháp để giảm nghèo trong thời gian tới là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thực tế thời gian qua, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được nhân rộng ở các địa phương như: Sản xuất lúa theo hướng liên kết cánh đồng mẫu lớn; tổ hợp tác phát triển kinh tế; mô hình hợp tác xã, đưa giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mở rộng thâm canh; tăng chất lượng nuôi trồng thủy, hải sản theo công nghệ mới...

Cần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để giảm nghèo
Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai tại các địa phương. Ảnh: Thái Hòa

Chẳng hạn như tại tỉnh Thái Bình, để hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tỉnh đã hỗ trợ cho cho 891 hộ (628 hộ nghèo, 246 hộ cận nghèo, 17 hộ mới thoát nghèo) với tổng kinh phí hơn 19 tỷ để thực hiện dự án phát triển nuôi bò sinh sản và trồng cây đinh lăng lá nhỏ...

Hoặc tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã được triển khai như: Sản xuất rau an toàn trong nhà kính; phun thuốc trừ sâu bằng máy bay; ứng dụng công nghệ chuồng kín, hệ thống máng ăn, máng uống tự động, sử dụng đệm lót sinh học, bể biogas trong chăn nuôi; ứng dụng hệ thống quạt nước, chế phẩm vi sinh trong xử lý môi trường thủy sản...

Đánh giá ở tầm quốc gia, báo cáo tổng kết mới đây của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 cho biết, thời gian qua, thực hiện Chương trình 30a, gần 132 nghìn hộ dân đã được hỗ trợ giống cây trồng với tổng kinh phí 75,6 tỷ đồng; hơn 15 nghìn hộ được hỗ trợ giống vật nuôi với tổng kinh phí 115,8 tỷ đồng; hơn 72 nghìn hộ được hỗ trợ phân bón với kinh phí 41,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó là hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo để làm chuồng trại, tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, triển khai các mô hình khuyến nông...

Trong báo cáo tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ, Chương trình 30a đã hỗ trợ thực hiện được 3.659 dự án phát triển sản xuất ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, và nhân rộng mô hình cho khoảng 582,4 nghìn hộ tham gia.

 

Chương trình 135 đã hỗ trợ thực hiện 8.712 dự án phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo, giúp hơn 1,6 triệu hộ gia đình hưởng lợi.

Cùng với đó, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 759 dự án với hơn 350 mô hình giảm nghèo, hơn 44 nghìn hộ tham gia. Trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi có lợi thế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cơ giới hóa, có hiệu quả sản xuất ở các địa phương. 100% người nghèo tham gia mô hình được tập huấn, bồi dưỡng kiễn thức về sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

“Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng khoảng 20 – 25%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án đã thoát khỏi diện nghèo, cận nghèo”, báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.

Trước những kết quả rõ rệt nêu trên, mới đây, khi đề xuất Quốc hội một số giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo thời gian tới, Chính phủ đã đặc biệt chú trọng việc thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Chinh phủ kiên nghị Quốc hội cần khuyến khích các địa phương lựa chọn thực hiện các nội dung hỗ trợ mang tính bền vững, lâu dài như hỗ trợ máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến; giống đại gia súc; giống cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày...

Ngọc Mai

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment