Bài học kinh nghiệm giảm nghèo bền vững ở huyện biên giới Kon Tum

Giai đoạn 2016-2020, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được bố trí là 34.249 triệu đồng.

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum. Giai đoạn 2016-2020, huyện Ngọc Hồi đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó: nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 80.477 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được bố trí là 34.249 triệu đồng.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống, xã hội của người dân sinh sống trên địa bàn như đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng số hộ nghèo tính đến cuối năm 2019 là 791 hộ, chiếm tỷ lệ 4,96% (giảm 6,48% so với cuối năm 2015).

Bài học kinh nghiệm giảm nghèo bền vững ở huyện biên giới Kon Tum
Nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) giai đoạn 2016-2020. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, 100% xã có trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 55,55% tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 33 công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới tiêu nước cho diện tích cây hàng năm có nhu cầu tưới tiêu phục vụ dân sinh.

Có gần 40% lao động qua đào tạo; có 78,4% người trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THCS trở lên; 100% xã có đường từ trung tâm xã đến huyện đều được bê tông hóa; 85% cán bộ công chức cấp xã, đoàn thể, thôn trưởng được tham gia tập huấn về kỹ năng quản lý các chương trình, dự án; 90% các hộ dân thuộc địa bàn xã, thị trấn được tiếp cận thông tin về tình hình phát triển KT-XH thông qua kênh phát thanh, truyền hình; sách, ấn phẩm truyền thông…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Ngọc Hồi vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử như, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, các hộ nghèo chủ yếu là thuần nông, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; yếu tố ảnh hưởng do thiên tai dẫn đến tỷ lệ phát sinh nghèo và tái nghèo cao. Việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế. Các mô hình giảm nghèo tại một số địa bàn xã chưa thực sự phát huy tác dụng; công tác nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả còn chậm.

 

Là huyện miền núi, biên giới nên điều kiện kinh tế - xã hội còn những khó khăn nhất định; việc huy động nguồn lực từ người dân tham gia chưa cao, chủ yếu là hiến đất giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, khu thể thao thôn.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, huyện Ngọc Hồi đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức. Từ đó để nhân dân hiểu được vai trò chủ thể của mình, phát huy mọi nguồn lực để cùng chung sức chung lòng, xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Vấn đề quan trọng nữa là cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban chỉ đạo các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ xã, thôn. Phát huy tinh thần cán bộ, đảng viên. Tranh thủ, huy động nhiều nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án, tạo ra nguồn lực tổng hợp đầu tư xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, lựa chọn các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân tạo niềm tin trong nhân dân từ đó phát triển nhân rộng ra. Phải vừa lựa chọn thực hiện mô hình điểm, vừa triển khai trên diện rộng; vừa kết hợp xây dựng nông thôn mới trên phạm vi xã, đồng thời chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ thôn, bản, làng đối với những địa phương còn nhiều khó khăn chưa có điều kiện để thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment