Bắc Kạn quyết tâm giảm thêm 2,5% hộ nghèo

Chỉ trong vòng 4 năm, tỉnh Bắc Kạn đã đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 26,91% về còn 19,57%. Điều này là nhờ có sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, cơ sở trong tỉnh và được sự ủng hộ của toàn thể người dân.

Xác định Chương trình giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ những giải pháp giảm nghèo, tích cực hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ngay từ đầu giai đoạn; ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Từ năm 2016-2019, tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo gần 2.446 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, các địa phương đã lồng ghép với nguồn lực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.

Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 26,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 12,93% thì đến năm 2019 giảm còn 19,57% hộ nghèo và 11,33% hộ cận nghèo. Đối với các huyện nghèo (Pác Nặm, Ba Bể), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,18% (2016) xuống còn 27,55% (2019).

Bắc Kạn quyết tâm giảm thêm 2,5% hộ nghèo
Sản phẩm miến dong nổi tiếng của tỉnh Bắc Kạn

Những kết quả đạt được từ công tác giảm nghèo của tỉnh những năm qua cho thấy các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chương trình, dự án và việc lồng ghép các nguồn lực đã tác động rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp.

Năm 2020, Bắc Kạn đã đưa ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 02 - 2,5%, trong đó huyện nghèo giảm 3,5 - 04%, tỷ lệ lao động qua đào tạo: 45%. Số lao động được giải quyết việc làm mới: 5.000 người.Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 96%.Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia: 98%.Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 98,5%.Phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho toàn bộ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. Phấn đấu tăng thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UNBD tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra các giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo, trong đó thực hiện tốt công tác giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. Xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình; tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản liên quan của Trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo; biểu dương, động viên kịp thời các gương điển hình có hiệu quả về giảm nghèo, phê phán các trường hợp lợi dụng chính sách, không có ý chí vươn lên, không muốn thoát nghèo.

Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định cụ thể mục tiêu phấn đấu giảm nghèo, tuyên truyền vận động đăng ký thoát nghèo, dự kiến các hộ có khả năng thoát nghèo để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, Ban, Ngành, cán bộ theo dõi, giúp đỡ; đồng thời tập trung nguồn lực, định hướng các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác giảm nghèo. Mục tiêu giảm nghèo là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được xem xét trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các địa phương.

Thông qua các dự án của chương trình giảm nghèo bền vững như Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án Hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã ngoài, dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin,... Bắc Kạn tổ chức xây dựng các dự án, mô hình phù hợp để thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng thụ hưởng; hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường để đảm bảo tính bền vững trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt trong công tác  giảm nghèo về thông tin, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tập trung tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở; sản xuất, biên tập, phát sóng các sản phẩm truyền thông để phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình giảm nghèo. Hỗ trợ phát sóng cho các Đài Truyền thanh, Truyền hình cơ sở; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các xã thuộc huyện nghèo của Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xác định rõ mục tiêu giảm nghèo (giảm số hộ nghèo có địa chỉ cụ thể, chi tiết hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản), đăng ký phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất với mục tiêu giảm nghèo; phân công rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo.

Phương Thúy

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Sơn La giảm nghèo bền vững nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp
icon

Là tỉnh miền núi phía bắc với số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước, 5 năm qua, tỉnh Sơn La luôn nỗ lực đưa ra các giải pháp giảm nghèo bền vững.

 
 
Bình Phước: Nhiều hộ thoát nghèo nhờ nguồn vay tín dụng ưu đãi
icon

Bù Gia Mập, Bình Phước là huyện biên giới với điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho nhân dân.

 
 
Bình Phước: Giải ngân 1 tỷ đồng vốn chương trình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại 4 xã
icon

Tháng 10/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bù Đăng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tổ chức giải ngân 1 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho 100 hội viên phụ nữ thuộc 4 xã.

 
 
Ngành y tế Cà Mau thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo
icon

Năm 2020, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều chính sách đối với người nghèo, phấn đầu hướng tới tiêu chí các hộ nghèo đều được tiếp cận các dịch vụ y tế.

 
 
Nhiều thành tựu trong giảm nghèo bền vững tại Cà Mau
icon

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có tác tác giảm nghèo bền vững.

 
 
Đưa giống cam nổi tiếng ở Hòa Bình về trồng, dân Cao Sơn 'đổi đời' thu hàng chục triệu đồng
icon

Mặc dù cây cam mới được người dân đưa về vùng đất Cao Sơn thuộc xã Lũng Cao (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) trồng mấy năm gần đây nhưng những vườn cam này đã mang lại thu nhập ổn định cho những gia đình nơi đây.

 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
Đắk Lắk: Giảm nghèo bền vững nhờ trồng bơ xen canh với cà phê, hồ tiêu
icon

Những năm gần đây, cây bơ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng Tây Nguyên, nhất là những dòng bơ chất lượng cao, trái vụ.

 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...