An Giang phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%

Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo ở An Giang nhanh chóng thoát nghèo.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những mục tiêu hàng đầu trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -xã hội của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang trong kế hoạch năm. Đồng thời các Sở, ngành, các địa phương thời gian qua đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ, giúp người nghèo nâng cao thu nhập, phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%.

Các cấp ủy Đảng đã tăng cường lãnh đạo giám sát nâng cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố, kiện toàn các cơ quan chuyên môn; phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

An Giang phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%
Hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo (ảnh: baodansinh)

Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; từng bước đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Củng cố đội ngũ cán bộ, công chức hành chính có phẩm chất đạo đức và năng lực để thực hiện công tác giảm nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có 14.170 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,63% và hộ cận nghèo có 29.414 hộ, tỷ lệ 5,45%. Hộ nghèo người dân tộc thiểu số có 3.318 hộ, tỷ lệ 12,21 %/tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, An Giang đã giải ngân cho 16.100 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn. Thực hiện hỗ trợ và cấp 517.374 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc vùng khó khăn, người dân thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Cùng với đó, thực hiện miễn giảm học phí và các chi phí khác cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công, dân tộc thiểu số... trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ cho 235 hộ, trong đó cất mới 232 hộ, sửa chữa 3 hộ, với kinh phí trên 14 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở còn lại.

Trên 18.000 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện. Tỉnh An Giang cũng đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho gần 10.500 người, đạt tỷ lệ 42% kế hoạch năm.

 

Đặc biệt, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người già… tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

Để đạt được những kết quả đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho rằng, có nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện như nhận thức trong nhân dân, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có chuyển biến mạnh dẫn đến chuyển đổi hành vi để tự vươn lên thoát nghèo và phấn đấu vươn lên làm giàu.

Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo nhanh chóng thoát nghèo. Hệ thống chính sách đã được hình thành và phát triển, thống nhất quản lý từ tỉnh đến huyện, xã cùng sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể... đã thực hiện khá đồng bộ các chính sách, chủ trương, cơ chế, giải pháp cho hộ nghèo, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Mục tiêu đề ra đã cơ bản đạt được, cụ thể đã có tác động tích cực đối với chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ xã hội cho người nghèo, nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu lao động nói riêng và quá trình phát triển kinh tế -  xã hội nói chung.

Tuy nhiên, theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, việc thực hiện giải pháp giảm nghèo bền vững chưa đồng bộ. Ở một số địa phương chưa tổ chức đối thoại, khảo sát nhu cầu của hộ nghèo, từ đó khi xây dựng kế hoạch giảm nghèo chưa sát thực tế, chưa đáp ứng nguyện vọng của hộ nghèo, chưa quan tâm đúng mức việc đầu tư cho hộ cận nghèo, dẫn đến tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao.

Một số hộ nghèo ý thức chưa cao, còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, chưa tìm ra hoặc không nắm bắt cơ hội để vươn lên thoát nghèo dù đã được hỗ trợ, tư vấn để học nghề, giải quyết việc làm và vốn tín dụng ưu đãi.

Ngoài ra, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và thu nhập của người dân trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...