Đoàn thể có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ... là những đoàn thể có vai trò quan trọng trong việc vận động, xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Cao Bằng đã hướng dẫn lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, công sức tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phúc lợi công cộng, số hộ nghèo, hộ ở nhà dột nát giảm rõ rệt, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Từ năm 2010 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp huy động trên 93 tỷ đồng, hỗ trợ 9.032 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở trị giá trên 56 tỷ 826 triệu đồng; tặng 54.427 suất quà Tết cho người nghèo trị giá trên 23 tỷ đồng; hỗ trợ 5.826 hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ 4.476 bệnh nhân nghèo khám, chữa bệnh với tổng số tiền 780 triệu đồng; hỗ trợ 2.091 học sinh nghèo 838 triệu đồng...

Hoạt động giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được Ủy ban MTTQ  tỉnh đẩy mạnh với nhiều hình thức như chủ trì giám sát độc lập; phối hợp giám sát và giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng...

Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Xây dựng nông thôn mới ”, việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn quỹ hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Qua giám sát kịp thời chấn chỉnh những sai sót của cơ sở. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới được MTTQ các cấp thực hiện công khai, dân chủ; lộ trình thời gian cụ thể, rõ ràng. Các xã tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đều có mức độ hài lòng cao. Bình quân số hộ tham gia lấy ý kiến tại khu dân cư đạt từ 73 - 96%, đạt và vượt theo yêu cầu. Đến nay, không có khiếu nại về việc tổ chức triển khai kết quả lấy ý kiến của người dân về XDNTM của các xã trong tỉnh.

Để đạt hiệu quả cao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường các hoạt động, huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa; động viên nhân dân phát huy nội lực, đóng góp công sức, cơ sở vật chất xây dựng nông thôn mới.

Ngoài MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng có những vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng. Đơn cử, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Thông Nông đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Hàng năm, các cấp Hội xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong hội viên phụ nữ trên địa bàn trong việc góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí tiêu chí nông thôn mới.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, 100% cơ sở Hội đã đăng ký nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; 11/11 xã, thị trấn đăng ký phần việc cụ thể với cấp ủy, chính quyền về phụ nữ tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2009 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, thu hút hội viên đóng góp 1.368 ngày công lao động và 37 triệu đồng để làm đường nông thôn, xây dựng 25 tuyến đường phụ nữ - thanh niên tự quản; giúp được 1.007 ngày công lao động cho 54 hộ hội viên gặp khó khăn...

Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới là thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Năm 2019, có 3.623/3.896 hội viên đăng ký tham gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữa huyện chỉ đạo 11 xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình hội viên sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh môi trường. 100% cán bộ, hội viên phụ nữ ở các chi, tổ phụ nữ tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương nội đồng phục vụ sản xuất.

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới thì tiêu chí tổ chức sản xuất được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện quan tâm thực hiện và đề ra những giải pháp tích cực với những hoạt động cụ thể, từ đó xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: liên kết sản xuất lạc hàng hóa, ngô hàng hóa; liên kết sản xuất kinh doanh dịch vụ nấu cỗ; trồng rừng và thực hiện quản lý, bảo vệ rừng bằng định vị vệ tinh thông qua phần mềm trên điện thoại…

Hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng, kết quả đã đóng góp được 3.621 ngày công giúp 83 hội viên khó khăn, cho vay không tính lãi trên 86 triệu đồng.

Có thể khẳng định, diện mạo nông thôn mới ở Cao Bằng khởi sắc có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn cũng như MTTQ tỉnh và công tác này ngày càng được đẩy mạnh hơn nữa ở nhiều nơi.

Minh Thư
 
List comment
 
 
Nghệ An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020
icon

Nghệ An quy định mức trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân của tội phạm mua bán người thuộc hộ nghèo mức 2 triệu đồng⁄người khi trở về nơi cư trú.

 
 
Hội LHPN Việt Nam: Nâng cao nhận thức cho hội viên, phòng ngừa từ gốc nạn mua bán người
icon

Theo báo cáo từ các đơn vị, địa phương, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện xảy ra 74 vụ, liên quan đến 104 đối tượng, lừa bán 98 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em.

 
 
Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người
icon

Tội phạm mua bán người chủ yếu là mua bán ra nước ngoài, do đó, việc hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 
 
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất ban hành định mức dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
icon

Việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở trợ giúp xã hội có thêm nguồn lực để hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.

 
 
Bộ đội Biên phòng: Lực lượng then chốt trong công tác phòng, chống mua bán người
icon

Không chỉ đóng góp tích cực trong việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng còn là những cán bộ tuyên truyền xuất sắc, giúp người dân vùng biên nâng cao nhận thức, cảnh giác với loại tội phạm nguy hiểm này.

 
 
Phát hiện 98 nạn nhân bị lừa bán trong 6 tháng đầu năm 2020
icon

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP cho thấy công tác phòng ngừa mua bán người có chuyển biến rõ nét và mang lại hiệu quả tích cực.

 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo trong năm học tới
icon

Bộ GD&ĐT mới có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về môi trường biển và hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo đến từng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh trong năm học tới.

 
Quan điểm nhất quán của Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
icon

'Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này'.

 
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 19/8, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.