Đến năm 2025, Lai Châu phấn đấu có 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 11/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2025 có 50-55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện (Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên) đạt chuẩn nông thôn mới; 95% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia.

Cùng với đó, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ bác sỹ đạt 13 bác sỹ/1 vạn dân; trên 45% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã có đường dải nhựa, bê tông, trên 80% số thôn, bản được dải nhựa, bê tông hóa; thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bình quân 6.500 lao động/năm; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề đạt trên 55%.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh Lai Châu bắt đầu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 trên phạm vi 93 xã (nay là 96 xã) thuộc 8 huyện, thành phố. Khi mới triển khai thực hiện, đường giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn bản là 5,64%; sản xuất nông nghiệp là chủ lực nhưng tổ chức sản xuất lại nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp là chính...

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,98%.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn mới từng bước được hoàn thiện; đường trục thôn bản được cứng hóa 64% (tăng 58,36%); thủy lợi đã đảm bảo tưới tiêu cho 96% diện tích gieo trồng (tăng 11%), có 91/96 xã đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 58 xã); 96/96 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, có 58/96 xã đạt tiêu chí điện (tăng 43 xã); 38/96 xã đạt tiêu chí về trường học (tăng 38 xã); 44/96 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (tăng 44 xã); 96/96 xã đạt tiêu chí chợ (tăng 90 xã); 85/96 xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông (tăng 65 xã); toàn tỉnh cơ bản đã xóa nhà tạm, có 46/96 xã đạt tiêu chí về nhà ở (tăng 44 xã).

 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển theo hướng tập trung, hàng hóa, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đến nay đã phát triển một số vùng như: Vùng lúa đặc sản gần 3.000 ha, vùng chè trên 7.000 ha, vùng cao su trên 13.000 ha, vùng mắc ca gần 4.000 ha, vùng cây ăn quả trên 4.000 ha, vùng cây quế trên 6.300 ha, vùng cây sơn tra gần 1.970 ha...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh vẫn còn những hạn chế như vị trí tổ chức bộ máy của văn phòng điều phối nông thôn mới chưa rõ ràng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác lãnh, chỉ đạo ở một số nơi, một số thời điểm chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, thiếu chủ động; công tác kiểm tra, tổng kết đánh giá ở một số nơi chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền có nơi chưa sâu sát, linh hoạt, chưa hiệu quả nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa chủ động, tích cực trong triển khai chương trình. Kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương chưa đồng đều...

Tỉnh Lai Châu tiếp tục đưa ra những giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nhất là hệ thống giao thông nông thôn, đường nội đồng, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường; thực hiện chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, ưu tiên đối với lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực phi nông nghiệp có sử dụng nhiều lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Các huyện, thành phố cần quan tâm, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình về tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí còn lại. Nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Minh Thư
 
List comment
 
 
Nghệ An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020
icon

Nghệ An quy định mức trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân của tội phạm mua bán người thuộc hộ nghèo mức 2 triệu đồng⁄người khi trở về nơi cư trú.

 
 
Hội LHPN Việt Nam: Nâng cao nhận thức cho hội viên, phòng ngừa từ gốc nạn mua bán người
icon

Theo báo cáo từ các đơn vị, địa phương, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện xảy ra 74 vụ, liên quan đến 104 đối tượng, lừa bán 98 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em.

 
 
Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người
icon

Tội phạm mua bán người chủ yếu là mua bán ra nước ngoài, do đó, việc hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 
 
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất ban hành định mức dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
icon

Việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở trợ giúp xã hội có thêm nguồn lực để hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.

 
 
Bộ đội Biên phòng: Lực lượng then chốt trong công tác phòng, chống mua bán người
icon

Không chỉ đóng góp tích cực trong việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng còn là những cán bộ tuyên truyền xuất sắc, giúp người dân vùng biên nâng cao nhận thức, cảnh giác với loại tội phạm nguy hiểm này.

 
 
Phát hiện 98 nạn nhân bị lừa bán trong 6 tháng đầu năm 2020
icon

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP cho thấy công tác phòng ngừa mua bán người có chuyển biến rõ nét và mang lại hiệu quả tích cực.

 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo trong năm học tới
icon

Bộ GD&ĐT mới có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về môi trường biển và hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo đến từng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh trong năm học tới.

 
Quan điểm nhất quán của Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
icon

'Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này'.

 
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 19/8, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.