Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

Còn tình trạng lộn xộn, phức tạp

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động là đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành. Ngoài ra, còn có các điểm nhóm Tin lành tự lập, một số nhóm hoạt động mang màu sắc tôn giáo, với gần 470 cơ sở thờ tự. Hàng năm có khoảng 430 lễ hội các loại được tổ chức, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, tín đồ.

Theo UBND tỉnh, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều di tích đã được đầu tư, tu bổ, phục hồi gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người Vĩnh Phúc, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, gần đây, việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương, đơn vị thiếu chặt chẽ và nề nếp làm nảy sinh tình trạng lộn xộn, phức tạp. Công tác quy hoạch, xây dựng các công trình có ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích, tu bổ di tích khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép vẫn xảy ra. Đã có tình trạng lấn chiếm đất đai, đưa các hiện vật, đồ thờ không phù hợp vào một số di tích, gây ảnh hưởng tới giá trị di tích…

Tình trạng đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước vẫn còn diễn ra ở một số nơi, có nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra điểm nóng.

Một số quy định liên quan đến hoạt động tôn giáo còn bất cập, chưa được sửa đổi, bổ xung cho phù hợp với pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, hay công tác quản lý nhà nước còn chồng chéo, có lúc, có nơi giải quyết không đúng chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, nhất là trong việc xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở thờ tự đạo Phật.

Trong khi đó, vẫn còn một số cán bộ buông lỏng công tác quản lý hoặc áp dụng các quy định của pháp luật một cách máy móc, cứng nhắc; một số cán bộ hạn chế hiểu biết về tôn giáo, tín ngưỡng.

Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Ảnh: Xuân Bách

Tăng cường công tác quản lý tại các địa phương

 

Để chấn chỉnh hiện trạng nêu trên, ngày 17/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 09 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Không tự ý thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích, sơn thếp tường và các thành phần kiến trúc khác. Không tự ý sửa chữa, bổ sung hiện vật, đồ thờ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp đối với các di tích đã được xếp hạng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và du khách.

Tăng cường công tác quản lý đất đai của các di tích bị lấn chiếm, có biện pháp, kiên quyết trong việc thu hồi đất của di tích bị lấn chiếm; thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả đất đai của di tích. Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất đai, xâm phạm di tích.

Cùng với đó, cần tổ chức hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội gắn với di tích; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi trái phép, trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc.

Xuân Bách

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

 
Tăng cường đoàn kết đồng bào tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên
icon

Tây Nguyên là địa bàn hoạt động của nhiều loại hình tôn giáo, với trên 2,3 triệu tín đồ. Do vậy, công tác đoàn kết đồng bào tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng.