Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sẽ giúp tạo ra sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên, chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đã ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ 4 mục đích. Một là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và quần chúng nhân dân, trong đó có bộ phận đồng bào tin theo các tôn giáo, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hai là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ba là tạo ra sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên, chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

Bốn là nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ làm công tác tôn giáo ở các cấp, các ngành, chức sắc, tín đồ các tôn giáo tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở và phù hợp với nhiều đối tượng. Nội dung tuyên truyền phải đầy đủ, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Hàng năm, cán bộ, Đảng viên, chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều được cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Công tác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: Xuân Bách

Những công việc trọng tâm

 

Một trong những công việc trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới là bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, công chức theo dõi, phụ trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cán bộ, công chức theo dõi, phụ trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của cấp huyện, cấp xã.

Dự kiến trong năm 2022, 1 lớp bồi dưỡng, tập huấn sẽ được Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp triển khai với Sở TT&TT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan.

3 nội dung chủ yếu của lớp bồi dưỡng, tập huấn là: Phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tin về tình hình công tác tôn giáo ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh, quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Kỹ năng nắm bắt vấn đề, xử lý thông tin về tình hình tôn giáo, nhất là những địa bàn phức tạp trong tỉnh.

Mặt khác, trong khoảng thời gian 2021 – 2022, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng tài liệu tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, dựa trên cơ sở quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, các nghị định, văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về tín ngưỡng, tôn giáo, tài liệu tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục được tăng cường triển khai qua hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn tỉnh, và qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị.

Dự kiến từ năm 2021- 2025, mỗi năm tuyên truyền từ 10 điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn tỉnh trở lên. Đối với UBND các huyện, thành phố, dự kiến từ năm 2021- 2025, trên 60% các điểm nhóm thuộc phạm vi quản lý được tổ chức tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền ngoài các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thì sẽ ưu tiên tập trung tuyên truyền đấu tranh chống các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; Tuyên truyền tấm gương các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Xuân Bách

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.