Dồn lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-SH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại cuộc họp ban chỉ đạo phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sáng 24/6, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban đang phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình theo quy định.

Ủy ban Dân tộc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và phân định xã, thôn theo trình độ phát triển; đồng thời chủ trì, hoàn  thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện chương trình trong trung hạn và hằng năm. Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được phân công, các bộ, ngành Trung ương đang tích cực triển khai công việc được giao, nhất là hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia này.

Dồn lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi, vừa góp phần kích thích cung cầu, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội. Ảnh: Tâm Tâm

Theo Ủy ban Dân tộc, nội dung chủ yếu của chương trình gồm 10 dự án thành phần, như: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư tạo sinh kế bền vững; truyền thông, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu cụ thể là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025, tối thiểu là 147.052 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 1, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030.

Vận động nhân dân chung sức tham gia 

 

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp tốt hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và năm 2021 theo Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để khuyến khích, huy động thêm các nguồn lực từ quốc tế và xã hội để thực hiện chương trình.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia thực hiện Chương trình; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, từng bước nhân rộng ra toàn vùng.

Dồn lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Nông dân huyện Mường Khương - Lào Cai thu hoạch dứa. Ảnh: Tâm Tâm

Về việc tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan trong xây dựng và ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Dân tộc khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, khẩn trương hướng dẫn để Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn theo nguyên tắc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi đóng một vai trò vô cùng lớn, vừa góp phần kích thích cung cầu, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa.

Tâm Tâm

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Hội Đoàn kết sư sãi Sóc Trăng: Cầu nối củng cố khối đại đoàn kết
icon

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo..., Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng là một trong những mô hình hội đoàn tôn giáo đặc biệt.

 
 
Chùa Vĩnh Tràng – di tích không thể bỏ qua khi đến với Mỹ Tho
icon

Nói đến miền Tây, cái tên TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) hẳn nhiều người không xa lạ. Và đã đến Mỹ Tho, không đến chùa Vĩnh Tràng – ngôi chùa to và đẹp bậc nhất tỉnh này thì cũng là một thiếu sót.

 
 
Độc đáo 4 Vương cung thánh đường tại Việt Nam
icon

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được đại trùng tu theo quy mô lớn, nhưng ít người biết rằng đây là 1 trong 4 Vương cung thánh đường tại Việt Nam. Vậy Vương cung thánh đường là gì? Ở Việt Nam có những Vương cung thánh đường nào?

 
 
Chùa Dơi đâu chỉ có dơi
icon

Chùa Dơi được khởi công xây dựng từ năm 1569, là mộ trong những ngôi chùa của đồng bào Khmer nổi tiếng nhất miền Tây nước ta.

 
 
Nụ cười rẻo cao…
icon

Trong chuyến tình nguyện về điểm trường Nà Bó (tỉnh Hà Giang), chúng tôi đã vô cùng xúc động và thấy ấm áp trước sự cảm kích và tình cảm của đồng bào Mông nơi đây.

 
 
Người Mông ở Bắc Yên: Cái nghèo đeo bám dù đang ngồi trên… “núi vàng”
icon

Có trong tay rất nhiều lợi thế về du lịch, song đời sống của đồng bào người Mông tại Bắc Yên (Sơn La) vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo  có thể sẽ tăng lên khi áp dụng chuẩn nghèo mới.

 
Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những bước phát triển ổn định, đời sống được nâng lên, song đây vẫn là vùng còn nhiều khó khăn nhất và cần tiếp tục được hỗ trợ.

 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.