“Đòn bẩy” để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS  Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”  trên địa bàn tỉnh, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Trước mắt, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống truyền thanh nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS  tiếp cận được thông tin về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, nâng cao nhận thức. Tỉnh đã đầu tư hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh cấp xã, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở hiệu quả hơn. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 7 xã khó khăn thuộc 3 huyện của tỉnh được hỗ trợ xây dựng mới Đài truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với trị giá trên 2 tỷ đồng.

“Đòn bẩy” để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
Nhờ triển khai thực hiện tốt các chính sách, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm dần qua các năm. Ảnh: Mai Anh

Tỉnh cũng đã triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất và đầu thu truyền hình số vệ tinh cho 1.351 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, mở rộng vùng phủ sóng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho các cơ quan nhà nước, phục vụ hiệu quả nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đồng thời, đảm bảo kết nối đồng bộ, thông suốt và có khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin đảm bảo an toàn, thuận tiện giữa Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

 

Bắc Kạn có 7 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm số lượng đông nhất với 54% dân số. 5 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện và ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; ban hành một số chính sách, giải pháp thực hiện các đề án, quyết định cụ thể nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở vùng dân tộc miền núi trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc như: Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2017-2020; chính sách đối với người có uy tín; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các DTTS giai đoạn 2015-2025...

“Đòn bẩy” để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
Đồng bào DTTS trong tỉnh được hỗ trợ vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi gà. Ảnh: Mai Anh

Tỉnh cũng đã tổ chức các mô hình tuyên truyền trực tuyến trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất cho đồng bào DTTS và đào tạo nghề cho thanh niên DTTS để chuyển giao các quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất cho người dân như: kỹ thuật sản xuất chè VietGAP; sản xuất và tiêu thụ cam, quýt theo hướng VietGAP; kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây hồng không hạt; quy trình kỹ thuật sản xuất tinh dầu quýt; công nghệ chế biến các sản phẩm chè mới chất lượng cao (chè Ngân Kim, chè sợi, chè xanh thơm, Hồng trà, Bạch trà…) với tổng số lượt người dân được tập huấn, chuyển giao khoảng 800 lượt người/năm.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh cũng chủ trương tăng cường công tác dạy, phổ cập tin học tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường Cao đẳng Bắc Kạn với mục tiêu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin cho vùng DTTS, miền núi.

Cả giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới được 758 công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó chủ yếu là giao thông phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; các công trình thủy lợi nhỏ; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; công trình y tế, trường, lớp học; công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Thực hiện duy tu bảo dưỡng 642 công trình giao thông, thủy lợi, điện, công trình văn hóa. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được trên 11 tỷ đồng, với 3.100 hộ dân được hưởng lợi, trong đó có 700 hộ được hỗ trợ đất sản xuất, 350 hộ được hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ và trên 2.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, cùng với nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm dần qua các năm. Nếu năm 2015, toàn tỉnh còn 29,4% hộ nghèo thì năm 2020, cả tỉnh còn 17,6% hộ nghèo, bình quân giảm 2,5%/năm.

Mai Anh

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.