Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã được đổi mới, đẩy mạnh bằng đa dạng hình thức hoạt động.

Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho thấy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã được đổi mới, đẩy mạnh bằng những hoạt động cụ thể như: Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Tôn giáo, tín ngưỡng và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là lãnh đạo phòng văn hoá - thông tin cấp huyện và công chức văn hoá cấp xã; Cử cán bộ, công chức tham gia khoá tập huấn công tác tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức; Cử cán bộ tham gia đoàn công tác “đối thoại pháp luật về thủ tục hành chính liên quan tín ngưỡng, tôn giáo” tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Công tác tuyên truyền pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Ảnh: Bình Minh

Tương tự, tại tỉnh Yên Bái, nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc sở, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, pa nô, áp phích… nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung tuyên truyền gồm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 166/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, danh thắng; Nghị định số 110/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 38/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái...

Đồng thời, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở đăng tải nội dung tài liệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân tìm hiểu nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ.

Trong số những địa phương đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ từ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ, có một điểm sáng là tỉnh Cao Bằng.

 

Với điều kiện thuận lợi là cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan liên quan đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 đến cán bộ, công chức làm tôn giáo các cấp và chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, qua đó giúp cho cán bộ, công chức và chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào dân tộc thiểu số nắm được những quy định cụ thể của Luật và Nghị định.

Trong giai đoạn 2018 – 2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phối với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 88 hội nghị tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho trên 545 lượt người tham gia (6 cuộc tuyên truyền về công tác tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tính chất xung yếu; 2 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, cán bộ, công chức cơ sở và đồng bào dân tộc thiểu số đã nắm và hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Nhờ đó, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo, các tín đồ là người dân tộc thiểu số đã tuân thủ, chấp hành các quy định của nhà nước khi tham gia sinh hoạt.

Bình Minh

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.