Đề xuất chính sách đặc thù với cán bộ làm công tác tôn giáo

Nhiều địa phương đề xuất rằng cần sớm ban hành chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đưa chế độ đặc thù vào lộ trình cải cách tiền lương

Một số địa phương như Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang… vừa đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục trình Chính phủ chế độ đặc thù cho cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng các cấp.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Nội vụ cho biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu, xây dựng Đề án báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Chính phủ chế độ đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Sau khi Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo và trình Chính phủ nội dung nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo đưa vào lộ trình cải cách tiền lương quốc gia cho cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp.

Tổ chức bộ máy chuyên trách cấp tỉnh

Cũng theo đề xuất của một số địa phương, Bộ Nội vụ cần quan tâm hơn đến tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết: Thực hiện Kết luận số 78 ngày 14/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp: “Đối với cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện Kết luận số 64 ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI: Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, địa phương có thể lập (hoặc không lập) tổ chức sau khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền”, ngày 4/4/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37 ngày 5/5/2014 quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại các Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đang xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, lấy ý kiến của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phành phố trực thuộc Trung ương và nhân dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ trong tháng 6/2021.

 
Đề xuất chính sách đặc thù với cán bộ làm công tác tôn giáo
Cần quan tâm hơn đến tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh. Ảnh: Minh Quyết

Tăng cường tập huấn chuyên sâu

Cũng liên quan tới đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp, tỉnh Khánh Hòa đề nghị mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ này.

Đồng tình với đề nghị của địa phương, Bộ Nội vụ cung cấp thêm thông tin: Việc mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp được Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các địa phương tổ chức thực hiện theo Quyết định số 174/2017QĐ-TTg phê duyệt “Đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020”.

Tuy nhiên, đến năm 2020, giai đoạn thực hiện Đề án này đã kết thúc. Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 1321 ngày 31/3/2021 về kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020 và Tờ trình số 1255 ngày 26/3/2021 trình Thủ tướng Chính phủ xin tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025.

Ngày 2/4/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2353 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Trong đó giao Bộ Nội vụ rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ làm công tác tôn giáo về tín ngưỡng, trên cơ sở đó làm rõ sự cần thiết, đề xuất phạm vi, phương pháp bồi dưỡng phù hợp; tập trung thực hiện bồi dưỡng đội ngũ trực tiếp làm công tác tín ngưỡng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến Bộ Tài chính về nguồn kinh phí kéo dài thực hiện Đề án.

Hiện nay, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổng hợp xong nhu cầu đăng ký bồi dưỡng, tập huấn của các địa phương, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Đề án bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng giai đoạn 2021- 2025 và đang xin ý kiến của các đơn vị liên quan (Bộ Tài chính; Ban Dân vận Trung ương; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an,…) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bình Minh

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Cân nhắc xây dựng quy định xử phạt hành chính lĩnh vực tôn giáo
icon

Một số địa phương đề nghị sớm ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, song vấn đề này vẫn đang được cân nhắc.

 
 
Kon Tum: Nhiều đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Là một tỉnh miền núi, biên giới với trên 53% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn và hộ nghèo còn cao, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn chú trọng triển khai công tác dân tộc trên địa bàn. 

 
 
Quảng Bình: Nâng cao đời sống văn hoá cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, đồng thời, từng bước xây dựng những nơi này trở thành điểm sáng về văn hóa.

 
 
Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Lang Chánh
icon

Từ bao đời nay, bà con đồng bào dân tộc Mường ở huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, luôn duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Thổ cẩm Lang Chánh đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch độc đáo, được du khách ưa chuộng.

 
 
Tuyên truyền phòng chống Covid-19 bằng tiếng dân tộc
icon

Thời gian qua, nhiều đội tuyên truyền các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đưa thông tin phòng chống dịch đến với đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh.

 
 
Bắc Kạn: Tăng cường đưa văn hóa nghệ thuật đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa
icon

Tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống người dân.

 
Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc tiêu thụ mận Tam hoa
icon

Từ nhiều tuần nay, các cấp, ngành huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần tiêu thụ sản phẩm mận Tam hoa chính vụ cho bà con dân tộc thiểu số trồng mận Bắc Hà.

 
Quảng Ninh phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 
Bộ Tư pháp: Nên bỏ quy định không thuộc thẩm quyền của Thông tư quản lý tiền công đức
icon

Bộ Tư pháp đề nghị bỏ dự thảo quy định về nguyên tắc quyên, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ vì không thuộc thẩm quyền của thông tư về quản lý thu, chi tiền công đức.

 
Vĩnh Phúc: Đề xuất tăng phụ cấp cho người có uy tín
icon

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, chính sách về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh hàng năm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.