Công tác dân tộc, tôn giáo tại Quảng Trị: Không để kẻ xấu lợi dụng tạo “điểm nóng”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế những hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Không để kẻ xấu lợi dụng tạo “điểm nóng”

Hướng dẫn công tác dân tộc - tôn giáo năm 2021 đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Trị ban hành. Trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác dân tộc”, và Kết luận số 02 về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác tôn giáo”…

Mục tiêu hướng tới của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị là chủ động nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, đồng  bào có đạo; phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, người có uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo và các tổ hòa giải ở cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết thấu đáo, phù hợp với nguyện vọng, phong tục, tập quán của đồng bào sinh sống ở các khu dân cư, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động đồng bào hoặc tôn giáo tạo ra những “điểm nóng” liên quan đến yếu tố dân tộc và tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo.

Mặt khác, sẽ tăng cường hiệu quả phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng nhà nước trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đem lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cả về vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Công tác dân tộc, tôn giáo tại Quảng Trị: Không để kẻ xấu lợi dụng tạo “điểm nóng”
Đẩy mạnh tuyên truyền là một trong những nội dung trọng tâm của công tác dân tộc và công tác tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Duy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác dân tộc và công tác tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị trong năm nay.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hướng dẫn hệ thống MTTQ cấp xã và ban công tác mặt trận ở các khu dân cư tích cực tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số; không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương, nhất là các vùng trọng điểm về an ninh, quốc phòng.

Căn cứ vào đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, ban thường trực ủy ban MTTQ các huyện xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên của mặt trận để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Nhiều cuộc tọa đàm, hội nghị chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người có uy tín, qua đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng ở địa bàn dân cư.

Đối với công tác tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo và đồng bào các tôn giáo tham gia, hưởng ứng những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, và những ngày lễ trọng của các tôn giáo.

Trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Tiếp tục vận động các tôn giáo hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nâng cao cảnh giác với những diễn biến mới, phức tạp, nguy hiểm của đại dịch này.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo; Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại các địa phương sẽ chú trọng vai trò của mặt trận trong công giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời chủ động nêu cao trách nhiệm trong việc phối hợp, tham gia tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào các tôn giáo về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; Đề phòng, cảnh giác với những biểu hiện tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo mới lạ, phản văn hóa, đi ngược truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, và những hoạt động trái pháp luật của các tổ chức bất hợp pháp nhân danh tín ngưỡng, tôn giáo.

Anh Duy

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Cao Bằng: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận các chương trình văn hóa nghệ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 
 
Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sẽ giúp tạo ra sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên, chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

 
 
Góp sức trẻ vào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
icon

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, anh Sầm Anh Đạo luôn muốn giữ gìn, phát huy và lan tỏa văn hóa dân tộc Cao Lan đến với mọi miền đất nước.

 
 
Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm hút khách du lịch
icon

Bình Liêu (Quảng Ninh) tập trung nhiều vào khai thác những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện để phát triển du lịch.

 
 
Bình Phước: Hiệu quả từ Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiếu số
icon

Sau 2 năm thực hiện Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Bình Phước, kết quả giảm nghèo trong đồng bào DTTS luôn đạt được theo xu hướng tăng dần cả về số lượng và chất lượng.

 
 
Gìn giữ vẻ đẹp của những bộ trang phục người Mông
icon

Không chỉ may, thêu những bô trang phục Mông truyền thống để bán cho đồng bào mình, vợ chồng Thào A Sử còn bán/cho thuê cho những khách du lịch đến với Tà Xùa quê anh.

 
Sơn La: Phát triển các sản phẩm OCOP thế mạnh của đồng bào Mông
icon

Tính đến hết năm 2020, Sơn La đã có 12 huyện, thành phố tham gia vào Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”, với 20 sản phẩm nông sản tiêu biểu được chọn làm điểm và đang phát triển mở rộng.

 
Huyện Đoàn Bắc Yên giải cứu nông sản cho đồng bào Mông
icon

Là cây thoát nghèo cho bà con, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cây xoài tượng da xanh của Bắc Yên đang phải chật vật tìm đầu ra.

 
Ưu tiên giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Đó là một trong những nội dung giải pháp của Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do Ban Bí thư ban hành mới đây.

 
Lai Châu: Gắn bảo tồn văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch
icon

Lai Châu có 20 dân tộc  cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84,6%. Nơi đây là một kho tàng văn hóa của dân tộc. Vì vậy, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc  luôn được quan tâm.