Chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số

Nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2021.

Ngày 7/6/2021, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 710 gửi Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.

Trong đó nêu rõ, tại Công văn số 3802 ngày 16/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (tổng dự toán hơn 34,3 tỷ đồng, trong đó, kinh phí được giao để thực hiện trong năm 2021 là 7,8 tỷ đồng), triển khai thực hiện từ năm 2021.

Sản phẩm của nhiệm vụ theo báo cáo thuyết minh gồm hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và CSDL gồm: Hệ thống máy chủ và các máy móc thiết bị khác để cài đặt, lưu trữ, vận hành phần mềm và các cơ sở dữ liệu thành phần; Hệ thống phần mềm quản trị, gắn kết để quản lý, khai thác, cập nhật các CSDL trên nền tảng web, đảm bảo tính mở, kết nối chia sẻ dùng chung cơ sở dữ liệu giữa hệ thống cơ quan công tác dân tộc trung ương - địa phương, giữa Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành;

CSDL về dân tộc thiểu số với chức năng thu thập , xử lý, hệ thống hóa, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin/ dữ liệu đa phương tiện bao gồm các thông tin, dữ liệu chủ yếu, chính xác, có hệ thống về các dân tộc thiểu số Việt Nam theo các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng...;

CSDL về chính sách dân tộc với các chức năng thu thập, xử lý, hệ thống hóa, lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu đa phương tiện, chính xác, có hệ thống về chính sách dân tộc.

CSDL về khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc gồm các thông tin/dữ liệu đa phương tiện chính xác, đầy đủ, có hệ thống về công tác khoa học và công nghệ tại vùng dân tộc thiểu số như các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực công tác dân tộc...

CSDL không gian địa lý (GIS) về các dân tộc thiểu số gồm hệ thống thông tin địa lý về dân tộc thiểu số ở Việt Nam dựa trên việc tổng hợp, GIS hóa các cơ sở dữ liệu về dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc và khoa học công nghệ, có các chức năng thu thập, xử lý, hệ thống hóa, lưu trữ, tìm kiếm, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu về các dân tộc thiểu số.

 
Chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số
Dữ liệu về dân tộc thiểu số tại Việt Nam vẫn còn tản mạn, chưa có định dạng thống nhất, nên khó tra cứu. Ảnh: Lam Anh

Đây là nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ nhưng sản phẩm lại là sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin.

Vì vậy, Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban Dân tộc về việc triển khai nhiệm vụ này theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55 ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 27 ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; hay theo quy định tại Nghị định số 73 ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Được biết, ngay từ năm 2015, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội thảo “Xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc”.

Mục đích của việc xây dựng hệ thống CSDL này là nhằm hệ thống hóa, đánh giá các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức về DTTS và chính sách dân tộc; thu thập, phân loại các dữ liệu, xây dựng chuẩn dữ liệu quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc…

Sau đó, nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc đã được đưa vào danh mục CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh các dữ liệu về dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc còn thiếu, tản mạn, khó tiếp cận, tra cứu.

Lam Anh

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.