Cao Bằng: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận các chương trình văn hóa nghệ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết

Nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 342 về việc triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này cũng nhằm tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giữ gìn, bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống đặc sắc vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Việc xây dựng, tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số còn góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Ưu tiên dân tộc thiểu số có dưới 10.000 dân

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giai đoạn 2021-2025, các hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số sẽ được tổ chức hiệu quả. Trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Cao Bằng: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa vùng dân tộc thiểu số
Tỉnh Cao Bằng sẽ tăng cường các hoạt đông văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ảnh: Ngọc Mai

Cùng với đó, sẽ nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Mỗi xóm liên kết thành lập 1 - 2 câu lạc bộ, đội văn nghệ văn hóa, văn nghệ hoạt động hiệu quả; duy trì hàng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ 1 - 2 lần phù hợp với điều kiện địa phương….

Địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa bàn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2020 – 2030 sẽ nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Nhân rộng mô hình câu lạc bộ, đội văn hóa, nghệ thuật ở xóm. Duy trì hằng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Đặc biệt, sẽ ứng dụng công nghệ số xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Ưu tiên biểu diễn loại hình văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh Cao Bằng sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ như: Khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng các mô hình điểm câu lạc bộ, đội văn nghệ.

Khi tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào, ưu tiên biểu diễn loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.

Định hướng của tỉnh là sưu tầm, bảo tồn các bài hát, điệu múa truyền thống, nghi thức diễn xướng dân gian, các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh để truyền dạy cho lớp trẻ; Duy trì tổ chức hội thi hát dân ca, trình diễn trang phục dân tộc, liên hoan hát then, đàn tính toàn tỉnh, ngày hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc tổ chức các ngày hội, lễ hội, liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, chợ phiên đặc sắc của các dân tộc sẽ gắn kết chặt chẽ với hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nỗ lực duy trì liên hoan văn nghệ với sự tham gia của các đội tuyên truyền văn hóa của bộ đội biên phòng; nâng cao hiệu quả hoạt động “Điểm sáng văn hóa biên giới”…

Đặc biệt, tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật sẽ được ghi hình, thu âm, sản xuất đĩa DVD để phát sóng hoặc chuyển cho các nhà văn hóa xã và các xóm làm tư liệu phát lại vào những ngày lễ, hội.

Ngọc Mai

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sẽ giúp tạo ra sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên, chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

 
 
Góp sức trẻ vào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
icon

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, anh Sầm Anh Đạo luôn muốn giữ gìn, phát huy và lan tỏa văn hóa dân tộc Cao Lan đến với mọi miền đất nước.

 
 
Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm hút khách du lịch
icon

Bình Liêu (Quảng Ninh) tập trung nhiều vào khai thác những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện để phát triển du lịch.

 
 
Bình Phước: Hiệu quả từ Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiếu số
icon

Sau 2 năm thực hiện Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Bình Phước, kết quả giảm nghèo trong đồng bào DTTS luôn đạt được theo xu hướng tăng dần cả về số lượng và chất lượng.

 
 
Gìn giữ vẻ đẹp của những bộ trang phục người Mông
icon

Không chỉ may, thêu những bô trang phục Mông truyền thống để bán cho đồng bào mình, vợ chồng Thào A Sử còn bán/cho thuê cho những khách du lịch đến với Tà Xùa quê anh.

 
 
Sơn La: Phát triển các sản phẩm OCOP thế mạnh của đồng bào Mông
icon

Tính đến hết năm 2020, Sơn La đã có 12 huyện, thành phố tham gia vào Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”, với 20 sản phẩm nông sản tiêu biểu được chọn làm điểm và đang phát triển mở rộng.

 
Huyện Đoàn Bắc Yên giải cứu nông sản cho đồng bào Mông
icon

Là cây thoát nghèo cho bà con, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cây xoài tượng da xanh của Bắc Yên đang phải chật vật tìm đầu ra.

 
Ưu tiên giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Đó là một trong những nội dung giải pháp của Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do Ban Bí thư ban hành mới đây.

 
Lai Châu: Gắn bảo tồn văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch
icon

Lai Châu có 20 dân tộc  cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84,6%. Nơi đây là một kho tàng văn hóa của dân tộc. Vì vậy, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc  luôn được quan tâm.

 
Người Dao ở Văn Yên no ấm nhờ trồng quế
icon

Bao đời nay, người dân Văn Yên và một số địa phương ở Yên Bái chủ yếu sống bằng công việc trồng và buôn bán quế. Cũng nhờ cây quế mà đồng bào Dao nới đây đã từng bước thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu.