Cần có quy định cụ thể về xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo

Tình trạng xây dựng, cơi nới cơ sở thờ tự, truyền đạo trái phép có lúc, có nơi diễn ra phức tạp, giải quyết chưa kịp thời, triệt để. Cần có quy định cụ thể về xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tôn giáo

Trong báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này, UBND TP. Hải Dương đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tại địa phương.

Đặc biệt là tình trạng xây dựng, xin cơi nới cơ sở thờ tự, làm nhà nguyện, truyền đạo trái phép của tín đồ các tôn giáo có lúc, có nơi diễn ra phức tạp, giải quyết chưa kịp thời, triệt để. Một vài nơi, tín đồ lợi dụng việc tu tại gia, tụ tập đông người hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Luật và Nghị định ở từng địa phương còn hạn chế nên việc xử lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng túng chưa đồng bộ và chưa thống nhất trong phương pháp giải quyết.

Một số xã, phường trên địa bàn còn xem nhẹ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, không cử cán bộ làm công tác tôn giáo, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng, nên còn hạn chế trong cách tiếp cận công việc để tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc nhà tu hành và tín đồ về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước chưa thường xuyên, đồng bộ, và tinh thần đấu tranh, tố giác âm mưu móc nối, chống phá của bọn phản động lợi dụng tôn giáo của một số đồng bào có đạo chưa cao.

Riêng đối với đạo Tin lành, công tác quản lý sau đăng ký điểm nhóm chưa đi vào nền nếp, còn lúng túng; xuất hiện một số điểm nhóm “đạo lạ” sinh hoạt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mặc dù đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nhưng do quy định của nhà nước về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tôn giáo còn chung chung nên quá trình xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn…

Cần có quy định cụ thể về xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo
Hiện vẫn chưa có quy định, chế tài cụ thể xử phạt trong lĩnh vực tôn giáo. Ảnh: Bình Minh (ảnh có tính chất minh họa cho bài viết).

Cần có quy định xử lý nghiêm vi phạm

 

Bàn về nguyên nhân của hiện trạng nêu trên, UBND TP. Hải Dương cho rằng, một số quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017 và các văn bản về công tác tôn giáo còn chung chung, chưa cụ thể, gây khó khăn cho quá trình tổ chức, triển khai.

Hiện vẫn chưa có quy định, chế tài cụ thể xử phạt trong lĩnh vực tôn giáo dẫn đến có cơ sở tôn giáo, tu sỹ thực hiện không nghiêm túc các quy định (ví dụ hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trái phép, không đăng ký, không xin phép; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự không phép…). Trong khi đó, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm.

Đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới, UBND TP. Hải Dương cho rằng, cần có quy định cụ thể về việc xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Cùng với đó, cần chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh của các cơ quan chuyên môn, chính quyền phường, xã nêu trong Quyết định số 36/2018 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, UBND TP. Hải Dương đề nghị tỉnh quan tâm tới hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; Chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những phát sinh về tôn giáo tại cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể cũng cần quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Xuân Bách

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết
icon

Quá trình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là đã góp phần góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

 
 
Chức sắc, tín đồ cần cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về đại dịch
icon

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19.

 
 
Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã được đổi mới, đẩy mạnh bằng đa dạng hình thức hoạt động.

 
 
Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý tôn giáo, tín ngưỡng
icon

Qua 3 năm triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, thực tiễn cho thấy, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 
 
Phát huy vai trò thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0
icon

Các website, trang mạng xã hội, kênh truyền hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giúp cho các tầng lớp trong xã hội tiếp cận Phật giáo một cách chính thống, để từ đó có cái nhìn chính pháp trong đời sống hàng ngày.

 
 
Tăng ni, Phật tử cần giữ gìn hình ảnh của Giáo hội khi tham gia không gian mạng
icon

Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn, kêu gọi mỗi tăng ni, Phật tử hãy vì niềm tin của xã hội đối với đạo Phật, giữ gìn hình ảnh của Giáo hội khi tham gia không gian mạng.

 
Cơ sở tôn giáo tăng cường phòng chống Covid-19 trong tình hình mới
icon

Các tổ chức tôn giáo cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới.

 
Cần hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng
icon

Công tác quản lý đất đai tôn giáo hiện vẫn còn nhiều bất cập. Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, sử dụng đất đai tôn giáo, tín ngưỡng, chú trọng sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với Luật Đất đai.

 
Cần tạm đình chỉ hoạt động điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
icon

'UBND TP.HCM cần tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng vì đã làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Tùy vào kết quả điều tra, có thể xử lý mạnh hơn', lãnh đạo Bộ Nội vụ đề xuất.

 
Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong các tổ chức tôn giáo
icon

Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành công văn gửi UBND TP.HCM và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các địa phương nhằm quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các tôn giáo.