Bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào DTTS

Để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ đội biên phòng đã thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới trên đất liền dài hơn 4.924 km và bờ biển dài 3.260 km. Khu vực biên giới gồm 1.109 xã, phường, thị trấn/235 huyện, thị thuộc 44 tỉnh, thành phố, với 51 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây là địa bàn mà một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; y tế, giáo dục vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người mù chữ, tái mù chữ vẫn còn cao. Chính vì vậy, các thế lực thù địch và phản động thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đời sống khó khăn, thiếu hiểu biết về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số để truyền đạo trái luật, lôi kéo một số phần tử bất mãn chống đối, vượt biên trái phép...

Do đó, bên cạnh hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, Bộ đội Biên phòng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cứ mỗi sáng thứ bảy, già làng Rơ Châm Tích (làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) lại cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đến từng nhà để hỏi thăm công việc nương rẫy, rồi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; đấu tranh tố giác tội phạm và những người xuất-nhập cảnh trái phép; nhắc nhở các gia đình chăm lo lao động sản xuất. Nhờ đó, người dân thêm tin tưởng, tích cực hỗ trợ lực lượng bộ đội Biên phòng trong hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Những năm qua, các đơn vị trên địa bàn biên giới của tỉnh đều triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tuyên truyền tập trung 105 buổi thu hút hơn 12 ngàn lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ hơn 8 ngàn lần cho hơn 23 ngàn lượt người. Thông qua nhiều hình thức khác nhau, các đơn vị đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật ngày càng giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào DTTS
Bộ đội biên phòng Đồn Ba Tầng tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số các quy định về biên giới.

Tương tự như Gia Lai, tại khu vực biên giới tỉnh Hà Giang – nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí thấp và là “vùng trũng” trong tiếp cận kiến thức pháp luật. Thực tế cho thấy, đồng bào ở những địa phương đặc biệt khó khăn ít có điều kiện tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng nên không nắm vững pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu kích động tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật như xuất, nhập cảnh trái phép; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy... Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều cách làm sáng tạo như: Tổ chức cho Đội Tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu diễn văn hóa, văn nghệ, kết hợp tuyên truyền pháp luật; phối hợp với ngành Tư pháp, Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 

Đặc biệt Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã phát huy tốt đội ngũ già làng, người có uy tín có kinh nghiệm, nắm vững pháp luật, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến nhân dân. Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, tự giác đăng ký bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh thôn bản.

Tại Sóc Trăng, Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình: “Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật, tuyên truyền qua hình thức loa truyền thanh”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Tiếng loa Biên phòng”... Trong quá trình thực hiện, Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau đảm bảo phù hợp với tình hình địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, thông qua đội ngũ báo cáo viên để tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa truyền thanh, câu lạc bộ tư vấn pháp luật, sân khấu hóa.

Được biết, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân, Đề án phấn đấu 80% cán bộ, nhân dân nói chung, trong đó 60% cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. 80% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Với những mục tiêu và giải pháp thực hiện của Đề án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật vùng đồng bào ân tộc thiểu số, qua đó nâng cao nhận thức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số.

Ngọc Yến

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Để không gian văn hóa cồng chiêng trường tồn với thời gian
icon

Tỉnh Kon Tum đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại.

 
 
Đồng Tháp: Đa dạng cách truyền thông về văn hóa dân tộc thiểu số
icon

Nhiều hình thức truyền thông sẽ được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

 
 
Đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Lễ hội Đô thị Nước Mặn là dịp để người dân hiểu nhiều hơn về vùng đất của cảng thị và vai trò của cảng thị Nước Mặn đối với đời sống kinh tế - văn hóa Bình Định bao thế kỷ qua.

 
 
Nhiều giải pháp giảm nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở Bình Định
icon

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Định. Cần kết hợp nhiều giải pháp để giảm thiểu triệt để tình trạng này.

 
 
Dạy nghề, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Nhờ học nghề, 86,1% người dân tộc thiểu số (DTTS) từ 15 tuổi trở lên đã có việc làm.

 
 
Nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số ở Cao Bằng
icon

Tiếng nói, chữ viết của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng đang có nguy cơ bị mai một cao, cần phải có thêm nhiều biện pháp bảo tồn, lưu giữ.

 
Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động
icon

Triển lãm ảnh tuyên truyền về cộng đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2021 sẽ phát huy những giá trị của dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

 
Phục hồi nhà Rông để bảo tồn giá trị di sản văn hóa dân tộc
icon

Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2022, 100% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh có nhà Rông văn hóa.

 
Quảng Ninh: Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Nhờ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh đã được cải thiện đáng kể.

 
Lạng Sơn: Hiệu quả từ hỗ trợ sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 ở Lạng Sơn tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân làm kinh tế đã góp phần làm thay đổi tích cực đời sống, sản xuất của người dân tộc thiểu số.