Bắc Kạn: Tăng cường đưa văn hóa nghệ thuật đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa

Tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống người dân.

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa được UBND tỉnh ban hành.

Các nội dung triển khai thực hiện gồm: Tổ chức khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng mô hình các đội văn nghệ dân gian, dân tộc ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh; tổ chức các ngày hội, giao lưu, hội thi, hội diễn cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; xây dựng chuyên mục, tin bài phản ánh về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bắc Kạn: Tăng cường đưa  văn hóa nghệ thuật đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa
Lễ cầu năm mới, cầu mùa của dân tộc Dao (xã Hữu Thác, huyện Na Rì, tỉnh Bắk Kạn). Ảnh: Mai Anh

Cùng với đó là tổ chức hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc; phát động, tổ chức các cuộc thi, sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống và phát triển du lịch; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Giới thiệu các mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, nghi thức diễn xướng dân gian, các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, thất truyền để truyền dạy cho lớp trẻ; tổ chức ghi hình, thu âm, sản xuất đĩa DVD các hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật…

Nhằm thực hiện hiểu quả các mục tiêu trên, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch; về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Tuyên truyền về hiệu quả các hoạt động Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

 

Cùng với đó là tuyên truyền về các mô hình Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở thôn, bản, làng và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số. Tuyên truyền nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng dân tộc thiểu số, về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, cung cấp các nội dung tuyên truyền liên quan đến văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh trên hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hằng năm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện các Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số. Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên định hướng, đôn đốc các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền; đăng tải nội dung trên cuốn Bản tin công tác xây dựng Đảng; hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền về các nội dung của Đề án Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ -thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở địa phương, cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động ... về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mai Anh

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Tuyên truyền phòng chống Covid-19 bằng tiếng dân tộc
icon

Thời gian qua, nhiều đội tuyên truyền các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đưa thông tin phòng chống dịch đến với đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh.

 
 
Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc tiêu thụ mận Tam hoa
icon

Từ nhiều tuần nay, các cấp, ngành huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần tiêu thụ sản phẩm mận Tam hoa chính vụ cho bà con dân tộc thiểu số trồng mận Bắc Hà.

 
 
Quảng Ninh phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 
 
Bộ Tư pháp: Nên bỏ quy định không thuộc thẩm quyền của Thông tư quản lý tiền công đức
icon

Bộ Tư pháp đề nghị bỏ dự thảo quy định về nguyên tắc quyên, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ vì không thuộc thẩm quyền của thông tư về quản lý thu, chi tiền công đức.

 
 
Vĩnh Phúc: Đề xuất tăng phụ cấp cho người có uy tín
icon

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, chính sách về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh hàng năm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 
 
Hà Nội: Chuyển miếu thờ ở đảo Kim Châu đến nơi phù hợp
icon

Cùng với việc phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu thuộc hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, miếu thờ ở đảo Kim Châu sẽ được chuyển đến một nơi phù hợp.

 
Hà Nội: Tạo điều kiện hoạt động ổn định cho các hội thánh, điểm nhóm Tin lành
icon

Tại Hà Nội, các hội thánh, điểm nhóm Tin lành được xem xét tạo điều kiện hoạt động ổn định, tăng dần về số lượng hệ phái, điểm nhóm lẫn số lượng tín đồ

 
Nhiều thông tin sai lệch về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
icon

Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiều thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam.

 
Di tích chùa Vĩnh Nghiêm: Bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), để nơi đây trở thành điểm hấp dẫn du lịch và nơi sinh hoạt tín ngưỡng.

 
Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản ổn định, nề nếp, tuân thủ pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân.