Tỉnh Quảng Bình siết chặt an ninh mạng, bảo vệ trẻ em

Theo kế hoạch an toàn thông tin của tỉnh Quảng Bình, lĩnh vực chăm sóc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được tỉnh này ưu tiên.

Theo đó, Quảng Bình đưa ra các giải pháp như chỉ định, kiện toàn đầu mối đơn vị, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi, kiểm tra, đôn đốc thực hiên các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, anh ninh mạng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

Tỉnh Quảng Bình siết chặt an ninh mạng, bảo vệ trẻ em
Siết chặt an ninh mạng, bảo vệ trẻ em

Trong quá trình thực hiện, phát hiện và đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tội phạm mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn lực an toàn, an ninh mạng; tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng.

 

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tham mưu đầu tư, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hạ tầng mạng, máy chủ, ứng dụng, dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh và các giải pháp phòng chống mã độc cho các hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh.

Khánh Chi 

 
List comment
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
icon

Theo Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UNBD thành phố Hà Nội đã giao trách nhiệm cho Sở Thông tin và truyền thông thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

 
 
Thừa Thiên Huế: Tăng cường tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội
icon

Theo Kế hoạch Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội tỉnh năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2021 tỉnh này tăng cường công tác truyền thông.

 
 
Quảng Nam xây dựng nhiều điểm tư vấn bảo vệ trẻ em
icon

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh trong đó đặc biệt chú ý tới phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

 
 
Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng
icon

Bên cạnh những tiện ích mà Internet mang tới cho trẻ, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại có thể sẽ bị vi phạm quyền riêng tư, hoặc tiếp cận thông tin độc hại.

 
 
Có những dấu hiệu này, con bạn đã bị bắt nạt trên mạng, bố mẹ cần làm gì?
icon

Trẻ thường có xu hướng che giấu việc bị bắt nạt (trong đó có bắt nạt trên mạng), nên việc cha mẹ cần nhận ra sớm sẽ giúp giảm khả năng bị tổn thương nghiêm trọng…  

 
 
Trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng với 3 cấp độ
icon

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội khiến trẻ em trở thành công dân số từ rất sớm. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong việc phục vụ học tập, giải trí, tăng cường tương tác xã hội…

 
Bắc Kạn: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
icon

Với mục tiêu 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

 
Ninh Bình: Triển khai bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng
icon

Ninh Bình đã có văn bản về việc thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

 
Huế: Kế hoạch tuyên truyền Quyết định số 830/QĐ-TTg về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
icon

UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.

 
Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch 'Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng'
icon

Để thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn thực hiện kế hoạch Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”