Quảng Nam xây dựng nhiều điểm tư vấn bảo vệ trẻ em

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh trong đó đặc biệt chú ý tới phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Quảng Nam hiện đang duy trì hoạt động 06 Văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện, thành phố; 20 điểm tư vấn cộng đồng; 12 điểm tư vấn trường học2 nhằm trợ giúp cho trẻ em và gia đình các em có điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các dịch vụ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Các chính sách xây dựng các mô hình mới về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em... nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Quảng Nam xây dựng nhiều điểm tư vấn bảo vệ trẻ em
Quảng Nam xây dựng nhiều điểm tư vấn bảo vệ trẻ em

Quảng Nam cũng triển khai xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trường học, trong đó chú trọng các mô hình như: mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ tự kỷ; trẻ em bị mua bán, bắt cóc; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; mô hình điều tra, xét xử thân thiện đối với trẻ em và vị thành niên vi phạm pháp luật theo tinh thần Công ước quốc tế Quyền trẻ em; phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật; trợ giúp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và mắc bệnh hiểm nghèo, nhận đỡ đầu trẻ em.

 

Cũng trong năm 2021, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến trẻ em, nhất là các ấn phẩm phát hành trên mạng xã hội. 

K.Chi 

Chủ đề :

bảo vệ trẻ em

 
List comment
 
 
Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng
icon

Bên cạnh những tiện ích mà Internet mang tới cho trẻ, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại có thể sẽ bị vi phạm quyền riêng tư, hoặc tiếp cận thông tin độc hại.

 
 
Có những dấu hiệu này, con bạn đã bị bắt nạt trên mạng, bố mẹ cần làm gì?
icon

Trẻ thường có xu hướng che giấu việc bị bắt nạt (trong đó có bắt nạt trên mạng), nên việc cha mẹ cần nhận ra sớm sẽ giúp giảm khả năng bị tổn thương nghiêm trọng…  

 
 
Trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng với 3 cấp độ
icon

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội khiến trẻ em trở thành công dân số từ rất sớm. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong việc phục vụ học tập, giải trí, tăng cường tương tác xã hội…

 
 
Bắc Kạn: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
icon

Với mục tiêu 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

 
 
Ninh Bình: Triển khai bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng
icon

Ninh Bình đã có văn bản về việc thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

 
 
Huế: Kế hoạch tuyên truyền Quyết định số 830/QĐ-TTg về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
icon

UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.

 
Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch 'Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng'
icon

Để thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn thực hiện kế hoạch Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”

 
Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho trẻ
icon

Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 
Bảo vệ trẻ em trên mạng lồng ghép với nhiều nhiệm vụ kinh tế xã hội
icon

Trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, Ninh Thuận ưu tiên lồng ghép với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để đạt hiệu quả cao hơn.

 
Trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng
icon

Theo Vụ gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch các kỹ năng cho trẻ để ứng xử trên không gian mạng vô cùng quan trọng trong đó có kỹ năng phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng.