Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Cần dựa vào cộng đồng

Công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (HCĐBKK) theo hướng dựa vào cộng đồng, huy động nhiều nguồn lực từ các tổ chức cá nhân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để có chính sách đặc thù với nhóm trẻ em  có HCĐBKK, ngày 25/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010. Đề án này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh trong công tác chăm sóc trẻ em có HCĐBKK theo hướng dựa vào cộng đồng, huy động nhiều nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để chăm sóc trẻ em HCĐBKK tại cộng đồng.

Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Cần dựa vào cộng đồng - ảnh 1

Cần sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có HCĐBKK để ổn định cuộc sống.

Ngày 26/4/2013 Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTg, phê duyệt  Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020.

Mục tiêu của Đề án là huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có HCĐBKK để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; phát triển các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng; từng bước thu hẹp khoảng cách mức sống giữa trẻ em có HCĐBKK với trẻ em bình thường tại nơi cư trú.

Mục tiêu đến năm 2020, 95% trẻ em có HCĐBKK được nhận sự trợ giúp và được cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp. Đồng thời, phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có HCĐBKK, chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng chăm sóc, trợ giúp trẻ em có HCĐBKK tại các cơ quan bảo trợ xã hội, nhà xã hội và cộng đồng.

Các giải pháp của Đề án cũng được nêu cụ thể, đó là: Truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có HCĐBKK; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp trẻ em có HCĐBKK; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng; Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng.

Để tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong việc chăm sóc trẻ em có HCĐBKK, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo về Đề án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015. Theo đó, đến  năm 2015, 90% trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thông qua các hình thức gia đình, cá nhân nhận nuôi, nhận con nuôi và nhận đỡ đầu; 75% trẻ em khuyết tật được chăm sóc, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;  100% số cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện chức năng chăm sóc khẩn cấp đối với trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt và 100% trẻ em là nạn nhân của thảm họa, thiên tai được trợ giúp xã hội và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội phù hợp. 

 

Đề án Chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 đưa ra bốn nội dung hoạt động  trong đó chú trọng nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng như: chính sách trợ giúp các đối tượng nhận nuôi dưỡng trẻ em có HCĐBKK; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội làm công tác chăm sóc, trợ giúp trẻ em có HCĐBKK.

Phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có HCĐBKK tại cộng đồng theo hướng chuyển đổi chức năng của các cơ sở bảo trợ xã hội từ chăm sóc tập trung sang cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em có HCĐBKK. Nâng cao năng lực và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, viên chức và cộng tác viên công tác xã hội. Phấn đấu tập huấn kỹ năng công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng cho 20.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng.

Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)

P.V
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Nghệ An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020
icon

Nghệ An quy định mức trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân của tội phạm mua bán người thuộc hộ nghèo mức 2 triệu đồng⁄người khi trở về nơi cư trú.

 
 
Hội LHPN Việt Nam: Nâng cao nhận thức cho hội viên, phòng ngừa từ gốc nạn mua bán người
icon

Theo báo cáo từ các đơn vị, địa phương, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện xảy ra 74 vụ, liên quan đến 104 đối tượng, lừa bán 98 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em.

 
 
Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người
icon

Tội phạm mua bán người chủ yếu là mua bán ra nước ngoài, do đó, việc hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 
 
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất ban hành định mức dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
icon

Việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở trợ giúp xã hội có thêm nguồn lực để hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.

 
 
Bộ đội Biên phòng: Lực lượng then chốt trong công tác phòng, chống mua bán người
icon

Không chỉ đóng góp tích cực trong việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng còn là những cán bộ tuyên truyền xuất sắc, giúp người dân vùng biên nâng cao nhận thức, cảnh giác với loại tội phạm nguy hiểm này.

 
 
Phát hiện 98 nạn nhân bị lừa bán trong 6 tháng đầu năm 2020
icon

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP cho thấy công tác phòng ngừa mua bán người có chuyển biến rõ nét và mang lại hiệu quả tích cực.

 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 
Hưng Yên: năm 2020 thêm 20 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao
icon

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã đặt ra mục tiêu đến hết năm nay sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới.    

 
Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Nam Định đặt mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025 đó là hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.  

 
Hà Giang: Phấn đấu 2025 có huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường, tạo nên nhiều vùng quê đáng sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.