Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cơ bản, nội dung mới, triển khai thi hành hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị 

Sáng ngày 18/9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.

Trong thời gian tập huấn, các cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương được các báo cáo viên thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giới hiệu các nội dung về Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung chính trong Nghị định số 61/2019/NĐ-CP, ngày 10/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam…

Hội nghị đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc đạt yêu cầu nội dung đề ra. Theo đó, các thành viên tham gia hội nghị được quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới, triển khai thi hành hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời là kết quả của hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

 

Đồng thời, Luật ra đời cũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biển, đảo Tổ quốc; thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biên bằng các biện pháp pháp luật, hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các ban bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật Cảnh sát biển, đặc biệt là các địa phương có biển.

Cụ thể các địa phương, Bộ, Ban, ngành tích cực chủ động triển khai các giải pháp thi hành đồng bộ Luật trên toàn quốc, sớm đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống; phối kết hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, tạo mọi điều kiện cho Cảnh sát biển hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

P. V

Chủ đề :

cảnh sát biển

 
List comment