Thanh Hóa: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt gần 17 nghìn tấn trong tháng 5/2021

Luôn động viên, hướng dẫn ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển để sản xuất nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa trong tháng 5 ước tính đạt 16.800 tấn, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 4,5% so với tháng cùng kỳ.

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa về tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5/2021, do thời tiết thuận lợi nên diện tích các con nuôi cơ bản đã thả hết, các hộ nuôi tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại thủy sản nuôi.

Khai thác biển gặp khó khăn do cấm biển của Trung Quốc (từ 1/5 đến trung tuần tháng 8) nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời chỉ đạo các ngành có liên quan, các địa phương động viên, hướng dẫn ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển để sản xuất nên sản lượng khai thác trong tháng vẫn đạt khá.  

Ước tính tháng 5/2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 16.800 tấn, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 4,5% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 11.444 tấn, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 5,6% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 5.356 tấn, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ.

Thanh Hóa: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt gần 17 nghìn tấn trong tháng 5/2021
Luôn động viên, hướng dẫn ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển để sản xuất nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa trong tháng 5 ước tính đạt 16.800 tấn

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 82.702 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 55.009 tấn, tăng 4,3%; sản lượng nuôi trồng 27.693 tấn, tăng 6,5%.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thành phố Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ đã được công bố, không để phát sinh thêm tàu cá thuộc diện cấm phát triển; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), thực hiện xóa đăng ký đối với các tàu cá theo quy định tại Điều 72, Luật Thủy sản.

 

Tập trung chỉ đạo, yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện nghiêm quy định về đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá theo quy định. Khẩn trương hoàn thành việc công bố mở, đóng cảng cá đối với cảng cá được phân cấp quản lý theo quy định (cảng cá loại III). Rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các khu neo đậu tránh trú bão tự nhiên cho tàu cá trên địa bàn quản lý, đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn cho ngư dân về các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Thủy sản và các các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam để ngư dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ thuyền viên, nhất là việc đảm bảo đủ định biên an toàn tối thiểu của tàu cá; đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ thuyền viên quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tàu cá và thực hiện tốt phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản, đặc biệt là đối với các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhất là các tàu cá không có đầy đủ giấy tờ, không đánh dấu tàu cá, tàu cá không trang bị và không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (VMS);

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng và vùng khơi đã được công bố theo quy định; thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), thực hiện xóa đăng ký đối với các tàu cá theo quy định tại Điều 72, Luật Thủy sản.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; thực hiện nghiêm việc đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo quy định. Tăng cường hướng dẫn ngư dân thực hiện đẩy đủ, đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tránh trú bão đảm bảo an toàn và kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan để hỗ trợ ngư dân trong quá trình hoạt động sản xuất trên biển khi cần thiết.

Thảo Nguyên

Chủ đề :

kinh tế biển

 
List comment