Cà Mau tập trung 4 mũi nhọn phát triển kinh tế biển

Trong chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Cà Mau đã đề ra được 4 định hướng mũi nhọn cho kinh tế biển.

Theo đó, Cà Mau quán triệt đầy đủ 05 quan điểm của Nghị quyết số 36-NQ/TW để thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xác định giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để Nhân dân hiểu rõ chủ trương, có sự đồng tình, ủng hộ, cũng như huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội vùng biển.

Đối với tỉnh Cà Mau, phát triển kinh tế biển phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển.

Cà Mau đã đề ra 4 định hướng phát triển kinh tế biển trong đó tập trung vào 4 định hướng ngành.

Đối với kinh tế thủy sản: Tiếp tục giữ vững vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn và chủ lực của tỉnh. Chú trọng phát triển toàn diện cả khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, xuất khẩu theo chuỗi giá trị, đồng thời phát triển mạnh dịch vụ thủy sản như: Dịch vụ hậu cần nghề cá, cung ứng giống và thức ăn nuôi tôm, xúc tiến thương mại sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh.

Cà Mau tập trung 4 mũi nhọn phát triển kinh tế biển
Ảnh minh họa

Đối với ngành năng lượng tái tạo: Khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng sẵn có để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng điện gió tuyến ven biển. Trước mắt, tập trung triển khai nhanh các dự án đã được Trung ương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện gió của quốc gia, đưa vào vận hành thương mại trước năm 2025.

Đối với du lịch biển: Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển và các khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao tại các vùng ven biển.

Đối với kinh tế hàng hải: Tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục mời gọi đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai; đề xuất Trung ương đầu tư nâng cấp cảng Năm Căn và nạo vét cửa Bồ Đề để đảm bảo vận chuyển hàng hóa ra vào Khu kinh tế Năm Căn; quy hoạch cảng Sông Đốc thành cảng hàng hóa kết hợp với cảng phục vụ du lịch.

 

Ngoài ra, Cà Mau cũng tiếp tục đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và các khu đô thị ven biển. Huy động các nguồn vốn để đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Năm Căn, Khu công nghiệp Nam Sông Đốc, Khu công nghiệp Hòa Trung và các cụm công nghiệp ven biển.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai nhanh Dự án khu dân cư bờ Nam Sông Đốc; tiếp tục mời gọi đầu tư các dự án khu đô thị ven biển.

Cà Mau cũng đưa ra các định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Triển khai lập, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm và phương án phát triển ngành, lĩnh vực.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực ven biển và vùng biển, đảo của tỉnh.

Trong năm 2021, Cà Mau tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập trung tái cấu trúc sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại. Năm 2021, Cà Mau phấn đấu GRDP tăng khoảng 6,5 - 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 19.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD; thu ngân sách đạt 5.478 tỷ đồng.

Kim Chi

Chủ đề :

kinh tế biển

 
List comment
 
 
Định hướng phát triển các cảng trọng điểm ở Kiên Giang
icon

Xác định kinh tế hàng hải là một trong những ngành có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nên Kiên Giang đã có định hướng phát triển cũng như xây dựng các cảng trọng điểm.

 
 
Triển khai hàng loạt chính sách nhằm phát triển kinh tế biển ở Bình Định
icon

5 năm qua, Bình Định đã tích cực phát triển kinh tế biển, tập trung nâng cấp, đầu tư mới cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế biển và dịch vụ, du lịch ven biển. 

 
 
Ngành du lịch tham gia vào phát triển kinh tế biển ở Quảng Trị
icon

Quảng Trị xác định du lịch phải trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển đảo.

 
 
Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án lấn biển
icon

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án lấn biển.

 
 
Thanh Hóa: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt gần 17 nghìn tấn trong tháng 5/2021
icon

Luôn động viên, hướng dẫn ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển để sản xuất nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa trong tháng 5 ước tính đạt 16.800 tấn, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 4,5% so với tháng cùng kỳ.