BHXH Việt Nam đưa ra kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 11/3/2020, Tổng Giám đốc BHXH đã ký Quyết định số 378 ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam (Quyết định số 378/QĐ-BHXH), thay thế Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2016.

Theo đó, quyết định nêu rõ, những quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Bên cạnh đó, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan BHXH phải được thực hiện theo các nguyên tắc tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Bảo đảm bí mật thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người tố cáo, người bị khiếu nại, người bị tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời, cần thực hiện thống nhất quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong toàn Ngành bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời… Những nội dung không hướng dẫn trong văn bản này thì được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ trưởng cơ quan BHXH các cấp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu đang quản lý, lưu giữ có liên quan đến vụ việc theo yêu cầu hoặc đề nghị của người có thẩm quyền giải quyết. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, phòng, tổ nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan BHXH các cấp phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; khai thác hồ sơ, cung cấp thông tin theo đề nghị của người có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 7 ngày…

Đối với khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền nhưng có tình tiết liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc địa bàn của mình quản lý, thì Thủ trưởng cơ quan tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ vụ việc (nếu có) gửi đến cơ quan có liên quan yêu cầu, đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu hoặc đề nghị thực hiện kiểm tra, xác minh.

 

Thủ trưởng cơ quan nhận được văn bản yêu cầu hoặc đề nghị phối hợp, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu đang quản lý, lưu giữ có liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc thực hiện kiểm tra, xác minh theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo trình tự tại Khoản 5 Điều 18 và Khoản 1 Điều 24.

Đối với khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền nhưng có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc nhiều đơn vị khác nhau, thì đơn vị được giao chủ trì tham mưu giải quyết có văn bản yêu cầu hoặc đề nghị đơn vị có liên quan: Trả lời bằng văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc cử công chức, viên chức tham gia xác minh, tham gia Hội đồng tư vấn hoặc các hình thức tham gia khác để phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đơn vị tham gia phối hợp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ theo nội dung và thời gian được ghi trong văn bản yêu cầu, đề nghị…

BHXH Việt Nam yêu cầu số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng, năm của các địa phương được chốt vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo và gửi về BHXH Việt Nam vào ngày đầu tiên của kỳ báo cáo tiếp theo. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Mẫu số 37/BC) được nhập vào phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra-kiểm tra và được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Eoffice); đồng thời gửi kèm file báo cáo về địa chỉ hòm thư điện tử: gqkt.ttkt@vss.gov.vn.

Nội dung báo cáo yêu cầu phải đánh giá cụ thể tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm: Nội dung đơn chủ yếu; nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, những kết quả đạt được; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các vấn đề mới phát sinh hoặc những nội dung còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của văn bản, chính sách và đề xuất biện pháp khắc phục (nếu có); những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (nếu có).

K.Chi
 
List comment
 
 
Giảm nghèo bền vững ở Lai Châu: Điểm sáng ở Sin Suối Hồ
icon

Đến với xã Sin Suối Hồ (Phong Thổ, Lai Châu), du khách không khỏi trầm trồ với vẻ đẹp nơi đây. Bản nhỏ này mới chỉ thay da đổi thịt khoảng 5 năm gần đây khi chuyển đổi sang làm du lịch cộng đồng và nông nghiệp nông thôn mới.

 
 
Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
icon

Đối với công tác ứng phó với BĐKH trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ tập trung vào các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải và khu vực biển.

 
 
Xây dựng chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
icon

Sáng 17/11, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo kinh tế tuần hoàn và các giải pháp chính sách cho Việt Nam nhằm trao đổi về lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp chính sách cho Việt Nam.

 
 
Rà soát Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo Chiến lược).

 
 
Bảo đảm an ninh nguồn nước để phát triển bền vững
icon

Nước là tài nguyên quyết định sự sống và sự tồn tại của mọi dân tộc. Vì thế, cần có giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước để phát triển bền vững.  

 
 
Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu
icon

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành nhiều chính sách về tài nguyên nước.

 
Phú Thọ đưa ra 5 giải pháp trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
icon

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Thọ có mục tiêu xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp phát triển bền vững.

 
3 nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu tại TP Hồ Chí Minh
icon

TP.HCM sẽ thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm: giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với BĐKH và chuẩn bị nguồn nhân lực.

 
Người dân Cao Phong thoát nghèo nhờ trồng cam đặc sản
icon

Huyện Cao Phong (Hòa Bình) có gần 3.016ha cây ăn quả có múi; trong đó, có hơn 1.018ha trồng cam được cấp chứng nhận VietGAP. Cam không chỉ là giống cây giúp người dân thoát nghèo mà còn là giống cây làm giàu của đồng bào nơi đây.

 
Thái Bình nỗ lực xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc
icon

19/20 đơn vị y tế tại thời điểm giám sát không có hiện tượng bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hút thuốc lá tại các cơ sở y tế.