Bắc Kạn: Tuyên truyền thông tin giảm nghèo thế nào để hiệu quả?

Theo ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, dự án sẽ tập trung triển khai hai hoạt động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin, như: Thứ nhất, truyền thông về giảm nghèo sẽ triển khai các nội dung có liên quan đến xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo; xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ Trung ương tới cơ sở; tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông giảm nghèo theo hình thức sân khấu hóa để thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình; phát triển, tăng cường hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo.

Truyền thông và giảm nghèo về thông tin sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Thứ hai, giảm nghèo về thông tin sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; ưu tiên cho cán bộ cấp xã và cấp thôn, bản; hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác.

Về đầu tư cơ sở vật chất sẽ hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời; xây dựng nội dung chương trình cổ động cho các đội thông tin cơ sở; hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương.

Theo ông Tiến, Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin khi triển khai sẽ tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có được thông tin để tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin... Trong đó, riêng truyền thông và giảm nghèo về thông tin sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Thực hiện Dự án, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin; cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác giảm nghèo do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan Thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, bài, phóng sự về các mô hình thoát nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở đã thành lập Tổ giúp việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia do một phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng; từ đầu năm 2017 đến nay, tổ đã tổ chức sản xuất 05 chương trình phát thanh tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững gắn với việc xây dựng nông thôn mới; phản ánh những gương tập thể, cá nhân, đặc biệt là các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, các mô hình giảm nghèo sáng tạo, hiệu quả; hỗ trợ phát sóng 05 chương trình phát thanh tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho 08 Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố và 70 Đài truyền thanh cấp xã.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho 150 học viên là cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin xã, phường, cán bộ Đài truyền thanh xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Để tiếp tục được triển dự án, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở, Sở sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thiết yếu về thông tin của người dân; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2018, tùy vào nguồn vốn được cấp, Sở sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời; hỗ trợ xây dựng nội dung chương trình cổ động cho các đội thông tin cơ sở; thiết lập cụm thông tin cơ sở tại trung tâm giao thương.

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Bình Thuận: Phổ biến pháp luật phòng, chống mua bán người sâu rộng, hiệu quả
icon

Ngày 15/7/2020 Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 60/KH-STP về tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020.

 
 
Chung lưng cùng tuyến đầu xóa bỏ nạn mua bán người
icon

Ngày 30/7, Bộ Công an, Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Cam kết hết mình, chung lưng cùng tuyến đầu xóa bỏ nạn mua bán người”.

 
 
Đồng Nai đạt nhiều chỉ tiêu trong phòng chống mua bán người
icon

Trước tình hình mua bán người diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Nai nhờ làm tốt công tác phối hợp nên đã đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra trong 5 năm thực hiện đề án.

 
 
Bệnh Viện Nhân dân Gia Định thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
icon

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chính thức triển khai các giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Người bệnh, người nhà bệnh nhân có thể sử dụng đa dạng các phương thức thanh toán, giảm thời gian chờ đợi khi khám chữa bệnh.  

 
 
Hoa hậu Lương Thùy Linh truyền thông điệp phòng, chống mua bán người
icon

Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội đã diễn ra lễ hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng, chống mua bán người với thông điệp “Đừng đánh cược tương lai của bạn – di cư trái phép có thể khiến bạn trở thành nạn nhân mua bán người”.

 
 
Dự thảo nghị định mới tăng cường hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
icon

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cơ sở hỗ trợ nạn nhân, chế độ và trình tự thủ tục...

 
Nghệ An hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”
icon

Ngày 29/7, tại huyện Con Cuông (Nghệ An), Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức buổi truyền thông phòng, chống mua bán người và di cư an toàn cho gần 300 hội viên phụ nữ, học sinh, người dân trên địa bàn.

 
Thông qua Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN - Nhật Bản
icon

Ngày 29/7, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.

 
Ra mắt sách về 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN
icon

Chiều ngày 28/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt sách “25 năm Việt Nam tham gia ASEAN qua góc nhìn của người trong cuộc”. Tới dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 
Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và New Zealand
icon

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand.