Bắc Kạn: Kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a năm 2017 (lần 2).

Theo đó, tổng số vốn trong kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a năm 2017 (lần 2) là 14.237.000.000 đồng. Trong đó, kế hoạch năm 2016 bổ sung giải ngân đến 31/12/2017 là 4.734.000.000 đồng, Kế hoạch năm 2017 bổ sung giải ngân đến 31/01/2018 là 9.503.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 29/11/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 5952/UBND-THVX yêu cầu kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tiến hành triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn và đã có kết quả rà soát sơ bộ báo cáo tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo kết quả sơ bộ của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, số hộ nghèo trong tỉnh Bắc Kạn còn 19.731/78.884 hộ, chiếm tỷ lệ 25,01%, giảm 1,60%; số hộ cận nghèo là 9.294/78.884 hộ, chiếm tỷ lệ 11,78 %, giảm 1,15% so với đầu năm 2017.

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Kạn giảm chưa đạt so với mục tiêu đề ra từ đầu năm là từ 2% - 2,5%.

 

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn tại một số địa phương, mặc dù cấp huyện, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các xã, thôn, tuy nhiên, các cá nhân được phân công phụ trách địa bàn chưa dành thời gian để trực tiếp chỉ đạo địa bàn theo dõi, dẫn đến công tác rà soát chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Số hộ nghèo trong tỉnh Bắc Kạn còn 19.731/78.884 hộ, chiếm tỷ lệ 25,01%, giảm 1,60%. (Ảnh minh họa)

Một số nơi chủ yếu do cấp thôn thực hiện nên vẫn còn hiện tượng nể nang, kết quả sơ bộ chưa phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan theo đúng thực trạng của địa phương. Một số Điều tra viên chưa hiểu đúng một số chỉ tiêu trong quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nên khó khăn trong quá trình thực hiện, kết quả xác định hộ nghèo chưa chính xác. Một số thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chưa thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định; chưa chủ động nghiên cứu tài liệu, chưa bám sát vào kế hoạch điều tra, rà soát để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh (thành lập tại Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, phúc tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với những đơn vị có số liệu kết quả sơ bộ bất thường, không phản ánh đúng thực trạng, đảm bảo công tác rà soát thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, số liệu rà soát phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, đúng thực trạng của địa phương. Báo cáo kết quả kiểm tra, phúc tra về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo, đồng thời chỉ đạo quyết liệt Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã tập trung xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức phúc tra đối với những đơn vị có số liệu kết quả sơ bộ bất thường, không phản ánh đúng thực trạng. Có biện pháp xử lý đối với thành viên Ban Chỉ đạo, tập thể đơn vị chưa thực hiện vai trò, trách nhiệm được giao đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Tổng hợp báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngân Giang
Chủ đề :
 
List comment
 
90% công nhân viên chức được tuyên truyền về tác hại thuốc lá
icon

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng có trên 90% công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi, phạt bao nhiêu tiền?
icon

Theo quy định, đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định; phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

 
Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hoạt động như thế nào ?
icon

Theo điều Điều 28 Luật PCTH của thuốc lá, Thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá trực thuộc cấp quốc gia và hoạt động dưới sự kiểm soát của Chính phủ.

 
Thái Nguyên sau 5 năm chưa phạt ai hút thuốc sai quy định
icon

Mục tiêu chung của Chương trình là: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhưng đến nay chưa ai bị phạt.

 
Quy định nơi dành riêng cho người hút thuốc như thế nào?
icon

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2013 cũng quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá

 
Nói không với thuốc lá, thuốc lào giảm nguy cơ bệnh tim mạch
icon

Nhân ngày tim mạch thế giới 29/9, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng đã diễu hành tuyên truyền nói không với thuốc lá, thuốc lào.

Đại học Tân Trào dành giải nhất hội thi tìm hiểu về tác hại thuốc lá
icon

Mới đây, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế phối hợp với tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền PCTHTL
icon

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Sau hơn 5 năm đi vào cuộc sống đến nay nhiều người đã hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá.

Những chất nào trong thuốc lá gây ung thư
icon

Hút thuốc lá chiếm 30 % nguyên nhân gây bệnh ung thư và đứng đầu là các bệnh ung thư phổi, ung thư vùng đầu cổ, ung thư hạ họng và ung thư dạ dày...

Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa xây dựng nơi làm việc không thuốc lá
icon

Được làm việc trong môi trường an toàn là quyền lợi của mỗi người, để đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho người lao động, những năm qua Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác PCTHTL trên toàn tỉnh.