40/42 Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được Bộ Nội vụ thẩm định

Đây là thông tin được ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ, tổ chức ngày 27/12 tại Hà Nội.

Ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy định của Đảng, Nhà nước đã chủ động rà soát số liệu để xác định số lượng các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã (trong đó, có 7 tỉnh thực hiện sắp xếp cả ĐVHC cấp huyện, cấp xã). Tất cả 45/45 tỉnh, thành phố đã gửi Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 về Bộ Nội vụ.

Đến nay, đã có 42/45 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ đề án chi tiết đến Bộ Nội vụ. Còn 3 tỉnh, thành phố chưa gửi hồ sơ đề án là thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang. Bộ Nội vụ đã tổ chức thẩm định 40/42 đề án của các tỉnh, thành phố; trình Chính phủ hồ sơ đề án của 39 tỉnh, thành phố; Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề án của 31 tỉnh, thành phố; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hồ sơ đề án của 21 tỉnh.

Giảm 6 ĐVHC cấp huyện, 560 ĐVHC cấp xã

Theo quy định của pháp luật thì có 19 ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp, tuy nhiên, các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ tiến hành sắp xếp 9 ĐVHC cấp huyện, còn 10 ĐVHC cấp huyện thì đề nghị chưa tiến hành sắp xếp giai đoạn này. Mặc khác, tỉnh Quảng Ninh đề nghị sắp xếp 1 ĐVHC cấp huyện thuộc diện khuyến khích.

Kết quả đã có 18 ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp (trong đó, 09 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 01 đơn vị thuộc diện khuyến khích và 08 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp). Dự kiến, số ĐVHC cấp huyện giảm là 06 đơn vị. Trong đó, tỉnh Cao Bằng giảm 03 huyện, tỉnh Quảng Ngãi giảm 01 huyện, tỉnh Quảng Ninh giảm 01 huyện, tỉnh Hòa Bình giảm 01 huyện; các tỉnh Yên Bái, Điện Biên có điều chỉnh địa giới hành chính để sắp xếp các ĐVHC cấp huyện nhưng không giảm được số lượng ĐVHC cấp huyện.

Đối với ĐVHC cấp xã, theo quy định thì có 631 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, tuy nhiên các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ tiến hành sắp xếp đối với 546 đơn vị; còn 85 ĐVHC cấp xã thì đề nghị chưa tiến hành sắp xếp đợt này. Mặc khác, các tỉnh, thành phố còn đề nghị sắp xếp 11 ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích.

Như vậy, đến nay đã có 1.054 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp (trong đó, 546 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 111 đơn vị thuộc diện khuyến khích và 397 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp). Dự kiến số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp là 560 đơn vị. Trong có có những tỉnh giảm nhiều như: Hòa Bình giảm 59/210 ĐVHC cấp xã; Cao Bằng giảm 38/199 đơn vị; Phú Thọ giảm 52/277 đơn vị; Thanh Hóa giảm 76/635 đơn vị; Quảng Trị giảm 16/141 đơn vị; Lạng Sơn giảm 26/226 đơn vị; Hải Dương giảm 29/264 đơn vị…

Ông Phan Trung Tuấn cho rằng, các địa phương đã tập trung vào việc sáp nhập nguyên trạng các ĐVHC cấp huyện, cấp xã để vừa đạt mục tiêu là giảm số lượng ĐVHC, vừa tăng quy mô diện tích tự nhiên và dân số của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp. Bên cạnh đó, các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, thể hiện qua việc nhiều địa phương khi tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì đều nhận được kết quả đồng ý với tỷ lệ cao.

Đặc biệt, các địa phương đều có phương án chi tiết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách cho những người dôi dư khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, ông Phan Trung Tuấn cho biết, hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng để báo cáo Bọ Chính trị có văn bản hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; trong đó, có các nội dung như: thành lập tổ chức Đảng, số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy; thành lập tổ chức, cơ cấu cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc theo thẩm quyền có văn bản hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vị của chính quyền địa phương, bảo đảm thống nhất, đồng bộ khi triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

 
PV
 
List comment
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 
Phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y dược hiện đại
icon

Nhằm phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

 
Hà Giang: Năm 2019, thu ngân sách Nhà nước đạt 15.223 tỷ đồng
icon

Năm 2019, tỉnh Hà Giang thu NSNN đạt 15.223 tỷ đồng. Trong đó, thu bổ sung từ ngân sách TƯ gần 11.000 tỷ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách là 2.187 tỷ đồng; thực hiện thu NSNN trên địa bàn ước đạt 2.229 tỷ đồng...

 
Cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH
icon

Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH theo phương thức ủy thác thông qua 04 tổ chức hội, đoàn thể, với 177.460 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giao dịch tại gần 11 nghìn Điểm giao dịch.

 
Bộ Tài chính: Sẽ có chính sách hỗ trợ hơn nữa cho ngành sản xuất ô tô trong nước
icon

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12/2019, trả lời câu hỏi của báo giới về chính sách thuế đối với ngành ô tô trong nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Sẽ có chính sách hỗ trợ hơn nữa cho ngành sản xuất ô tô trong nước

 
Doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định
icon

Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định, tỷ lệ vốn nhà nước góp tại các công ty cổ phần có xu hướng dịch chuyển gắn liền với quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Giai đoạn 2016-2019, có 168 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa
icon

Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2019, đã có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường thịt lợn Tết
icon

Để công tác bình ổn mặt hàng thịt lợn những tháng cuối năm 2019, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Bộ Công Thương đang có kế hoạch thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường...

Năm 2019, ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước tăng 11,6 %
icon

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 18/12, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018

Tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
icon

Cục Quản lý giá chủ trì, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết.