chuột túi

tin tức về chuột túi mới nhất

Chuột túi có khả năng giao tiếp với con người?
 

21/12/2020

Các nhà khoa học Australia đã tiến hành một thí nghiệm về khả năng chuột túi giao tiếp với con người.