chương trình phổ thông mới

tin tức về chương trình phổ thông mới mới nhất

Hiệu quả từ mô hình bồi dưỡng giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới
 

23/11/2021

Dù gặp khó khăn do chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng công tác tập huấn giáo viên thực hiện chương trình mới vẫn đã đạt những kết quả tích cực.