chương trình 135

tin tức về chương trình 135 mới nhất

Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 ở Thanh Hoá
 

13/05/2020

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành kế hoạch về việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020.