Chương Mỹ (Hà Nội): Phấn đấu năm 2018 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến tháng 9/2018, huyện có 22 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới. Có 3 xã: xã Văn Võ, xã Mỹ Lương, Đông Phương Yên đăng ký phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Tính đến tháng 9, các xã đều đạt và cơ bản đạt từ 16 - 18 tiêu chí.

 

Chương Mỹ (Hà Nội): Phấn đấu năm 2018 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 03 của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trong 9 tháng đầu năm, trong phát triển sản xuất nông nghiệp: Giá trị thực hiện của huyện Chương Mỹ ước đạt 3.912 tỷ đồng; Giá trị 1 ha canh tác ước đạt 120 triệu đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới, đến tháng 9/2018, huyện có 22 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới. Có 03 xã là: xã Văn Võ, xã Mỹ Lương, Đông Phương Yên đăng ký phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Tính đến tháng 9, các xã đều đạt và cơ bản đạt từ 16 - 18 tiêu chí.

 Về nâng cao đời sống nông dân, huyện Chương Mỹ đã làm tốt công tác đào tạo nghề nông thôn. 9 tháng đầu năm đã tổ chức khai giảng 40 lớp đào tạo nghề, cho 1.400 lao động theo chương trình khuyến công; Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội của Nhà nước đối với người có công; hộ nghèo trên đại bàn huyện.

 Để hoàn thành mục tiêu của năm 2018 có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 25 xã, trong 03 tháng cuối năm 2018, huyện Chương Mỹ tập trung chỉ đạo các xã tìm  những giải pháp cụ thể đẻ tháo gỡ khó khăn đối với các tiêu chí chưa đạt;  tăng cường huy động các nguồn lực để tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng; tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay xây dựng NTM; Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xóa đói, giảm nghèo bền vững; Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 Huyện Chương Mỹ cũng đang tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa nhanh, gọn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông năm 2018 - 2019; Ổn định và phát triển quy mô tổng đàn gia cầm, gia súc; làm tốt công tác quản lý dịch bệnh không để dịch bệnh xảy ra; Hướng dẫn các xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo đúng quy hoạch và chủ động và phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều