chuỗi liên kết

tin tức về chuỗi liên kết mới nhất

3 nguyên nhân khiến chuỗi liên kết chăn nôi, sản xuất, tiêu thụ gặp khó
 

14/08/2020

Nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng và phát triển chăn nuôi bền vững, Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi từ sản xuất đến tiêu thụ.