Chứng chỉ giả

tin tức về Chứng chỉ giả mới nhất

Nhân viên dùng chứng chỉ giả trong hồ sơ thầu, doanh nghiệp không biết?
 

17/07/2020

Khi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, phía công ty tham gia dự thầu có nhân sự sử dụng chứng chỉ hành nghề giả cho rằng họ không cố ý đưa tài liệu giả vào hồ sơ.