Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây...

Bản tin Hoàng Sa 28/5: Phá vòng vây...

Sau khi di chuyển được hơn 40km về hướng Đông Đông Bắc, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã dừng lại nhưng vẫn nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.

Đọc nhiều