Shop TIN 23/5: Chào mừng Tổng thống Obama

Shop TIN 23/5: Chào mừng Tổng thống Obama

“Hướng tới tương lai nhiều hơn là nhìn về quá khứ”. “Với ông Obama, chuyến thăm Việt Nam là cơ hội để giúp củng cố không chỉ chính sách xoay trục của Mỹ sang Châu Á, mà còn nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế và an ninh...."

Đọc nhiều